Fond sporta i olimpizma

Prva muzejska zbirka osnovana je 1947. godine na starom Difu- današnjem Gradskom centru za fizičku kulturu, prvom prostoru u Srbiji namenski projektovanom za telesno obrazovanje, kasnije Državnom institutu za fiskulturu.

U Karađorđevoj 2-4 (Beton hala, Pristanište, Beograd) gradi se izložbeni prostor Olimpijskog muzeja – mesto promovisanja olimpijskih vrednosti i značaja prožimanja sporta, kulture, umetnosti i obrazovanja u našem društvu.

Olimpijske medalje

Olimpijske medalje

Izložbeni prostor u Beton hali predstaviće jedinstvenu riznicu ogromne sportsko-kulturne baštine svih onih koji su sportu doprinosili decenijama unazad, koji su njegov nerazdvojni deo danas, koji to žele jednog dana da postanu. Biće to tačka kontakta za sve one koje povezuju osnovne vrednosti olimpijskog pokreta kao što su: kultura, umetnost, obrazovanje, fer-plej, briga o okolini, izuzetnost sportskog rezultata, važnost uključenja žena u sport, za sportiste naše zemlje i sve zainteresovane građane.

Prva muzejska zbirka osnovana je 1947. godine na starom Difu- današnjem Gradskom centru za fizičku kulturu, prvom prostoru u Srbiji namenski projektovanom za telesno obrazovanje, kasnije Državnom institutu za fiskulturu. Ovu prvu zbirku od koje je nastala današnja koja broji više od 70. 000 eksponata osnovao je profesor Bora Jovanović, profesor istorije fizičke kulture i košarke.

 

 

Sokolska uniforma

Olimpijska baština uvećava se vremenom. Olimpijskom komitetu svoje medalje sa Olimpijskih igara darovali su atletičari Ivan Gubijan i Franjo Mihalić, rvač Branko Martinović, a legate Milan Ercegan, Ante Lambaša i mnogi drugi.

Sačuvana je  i bronzana medalja sa Prvih olimpijskih igara modernog doba u Atini 1896, nepoznatog donatora.  Među predmetima u ovoj zbirci su i replike medalja sa Igara u Minhenu, Seulu i Moskvi, olimpijske baklje, značke, medalje, ordenje, marame, pehari, statute i statuete, plakete, a među najupečatljivijim predmetima su bob dvojac sa kočnicama iz 1920. godine, legat porodice Mozer, smučke sa vezovima i gojzerice koje su se koristile između dva svetska rata.

U periodu od 2005. godine učinjeno je mnogo na promociji eksponata Muzeja sporta i Olimpijskog muzeja u javnosti. Godine 2008. Olimpijski komitet Srbije i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja osnivaju Fond za razvoj i promociju kulturno istorijskih dobara iz oblasti sporta i olimpizma sa osnovnom namenom da istražuje prezentuje i koristi kulturna dobra koja su u vlasništvu osnivača Fonda radi edukacije o idejama i ciljevima olimpizma i sporta u celini. Fond sporta i olimpizma zadužen je za adaptaciju prostora u Beton hali i programske aktivnosti Muzeja sporta i olimpizma.

Novi izložbeni prostor Olimpijskog muzeja trenutno je u fazi adaptacije za namenu. Prvi put građanstvo je ovaj prostor imalo prilike da vidi tokom Noći muzeja 15. maja 2010. godine.