Srbija na krovu Evrope

Parallax Leaf - OKS

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije je u finalu Evropskog prvenstva pobedila Francusku rezultatom 63:54 i osvojila naslov prvaka Evrope. Srbija je ovom pobedom osvojila četvrtu medalju u poslednjih šest godina, odnosno drugu zlatnu na evropskim prvenstvima!

 

– Igra­li smo rat­nič­ki. Na­ša ze­mlja je ma­la, ali je to ze­mlja pra­vih rat­ni­ka, ili u ovom slu­ča­ju rat­ni­ca. A dru­ga stvar, po­red to­ga, od­gi­ra­li smo i teh­nič­ki i tak­tič­ki do­bro. Gla­vom smo osta­li tu gde je tre­ba­lo. Mi­slim da je ovo stvar­no bi­la, ono što sam i tra­ži­la – jed­na od­lič­na par­ti­ja košar­ke, ko­ju mi tre­ni­ra­mo sva­ki dan. Do sa­da smo igra­li vr­lo do­bre utakmi­ce, že­le­li smo da ova u fi­na­lu bu­de stvar­no od­lič­na – izjavila je selektorka Maljković nakon osvajanja titule šampiona Evrope.

 

Kapiten reprezentacije Jelena Bruks je u izjavi za sajt Košarkaškog saveza Srbije izjavila da je ovo veliki uspeh kompletnog tima.

– Za po­sled­nje Evrop­sko pr­ven­stvo, ne mo­že da bu­de lep­še. Fran­cu­ska, opet, ni­je bi­lo ko. Kad smo po­be­di­le Špa­ni­ju, ja sam ve­ro­va­la da osva­ja­mo, jer na­ma je Špa­ni­ja mu­ka go­di­na­ma una­zad. Ovo je stvar­no fe­no­me­nal­no. I od ovo­ga ne mo­že bo­lje. Ma­lo da pre­da­he­mo, pa da se spre­ma­mo za da­lje – izjavila je Jelena Bruks.

 

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije je ovom pobedom i titulom napravila sjajnu uvertiru za ono što nas čeka na Olimpijskim igrama u Tokiju.