Utvrđivanje cilja

Koja je svrha sledećih informacija?

Utvrđivanje cilja je kao mapa – velika slika cilja je destinacija. Ciljevi treba da
su jasni i da izražavaju ono što želite da se dogodi. Postavljanje cilja će vam
dati smernice i pomoći vam u motivaciji, kao i povećati vaše zadovoljstvo i
samopouzdanje prilikom nastupa. Mapa će vam pomoći da pratite kako
napredujete prema dostizanju svog punog potencijala.

Kao sportista, vi treba da znate ka čemu stremite. Način da zapamtite izgled
efikasnog utvrđivanja ciljeva je da koristite SMART ciljeve (akronim):

• Specific određeno
• Measurable merljivo
• Action aktivno
• Realistic realno
• Time limited vremenski ograničeno

Određeno

To nam pomaže da skoncentrišemo naše napore i jasno definišemo gde idemo.
Posebnost je u: šta, zašto i kako na vašoj mapi.
“Šta” deo na vašoj mapi je pregled onoga što treba da uradite. Kada kreirate
ovaj deo, koristite reči akcije kao što su: usmeri, organizuj, koordiniraj, vodi,
unapredi, planiraj, gradi itd.
“Zašto” deo na vašoj mapi pokriva zašto je važno da uradite baš ovo ili ono u
određeno vreme. Jednostavnim rečima, to je ono što želite da postignete po
svaku cenu.
“Kako” deo na vašoj mapi je vaš plan kako ćete to da uradite. Osigurajte da su
ciljevi koje ste utvrdili veoma specifični, jasni i laki. Umesto da postavite cilj
da srušite svetski rekord, napravite poseban cilj da napravite lični rekord u
toku nekoliko narednih takmičenja.

Merljivo

Ako ne možeš da izmeriš, ne možeš ni da ostvariš. U najširem smislu reči, cela
mapa je dimenzija onoga što želite da postignete; ako je cilj postignut, biće i
uspeha. Ipak, korisno je i da utvrdite merljive tačke napretka na putu ka cilju.
Izaberite cilj sa m erljivim napretkom, tako da možete da vidite kada se
napredak desi. Budite jasni! “Hoću da popravim svoj lični rekord do kraja
sledećeg meseca.”
Kada merite svoj napredak, ostanite pri planu, pratite ciljne datume i osetite
uzbuđenje zbog rezultata koji vas bodre da istrajete sa naporima potrebnim da
dostignete svoje ciljeve.

Aktivno

Kada identifikujete za sebe najvažnije ciljeve, onda počinjete da osmišljavate
načine kako da ih dostignete. Kreirate ponašanje, mogućnosti i znanje
neophodno da ih dostignete. Verovatno nećete biti u stanju da se obavežetre
da dostignete ciljeve koji su daleko iznad vaših mogućnosti. Iako počinjete
možda sa najboljim namerama, znanje da je to previše za vas će vam stalno
biti u podsvesti i čak vas sprečiti da pružite najbolje od sebe. Cilj treba da vas
drži u blagoj napetosti tako da osećate da to možete, i t raži zaista pravo
posvećenje tom cilju. Osećaj uspeha koji on donosi, pomaže vam da ostanete
motivisani.

Realno

Realno na vašoj mapi znači « moguće ». To znači da krivina učenja nije
vertikalna uzbrdica i da vaš plan uključuje faktore koji su potrebni da se
dostigne cilj – uključujući i ciljeve napretka (ponekad poznate kao kratkoročni
ciljevi).
Osmislite mapu ili put do cilja koji će ga učiniti realnim. Cilj treba da je realan
i za vas i za ono gde ste u tom momentu. Cilj da se postane svetski prvak bez
treninga, takmičenja i napornog rada nije realan cilj.
Obezbedite da utvrdite ciljeve koje možete da postignete uz određeni napor!
Ako su oni preteški, to je put ka propasti, a ako su isuviše laki, to govori da i
niste baš veoma sposobni. Postavite ciljeve dovoljno visoko da postignete
zadovoljavajući uspeh.

Vremenski ograničeno

Utvrdite vremenske okvire za ciljeve: sledeća nedelja, za 3 meseca, do kraja
takmičarske sezobe itd. Postavljanje završne tačke u vašem cilju daje vam
jasan cilj ka kome stremite. Ako ne utvrdite vremenske rokove, zadatak je
previše neodređen. Naginje ka tome da se i ne desi, jer znate da možete da
počnete kad god hoćete. Bez vremenskih okvira, nema hitnosti da se započne
sa akcijom. Vreme mora da bude merljivo, dostižno i realno.

Svako će imati koristi ako utvrdi svoje ciljeve, kako u sportskoj areni tako i van
nje.

Saveti za utvrđivanje ciljeva:

• Stavite na papir svoje ciljeve
• Utvrdite kratkoročne, srednjeročne i dugoročne ciljeve
• Ustanovite kombinaciju životnih i sportskih ciljeva
• Zamislite sebe kako postižete te ciljeve
• Analizirajte često svoje utvrđene ciljeve
• Uvek sebe nagradite kada postignete neki cilj