Olimpijski program “Tokio 2020”

Kroz olimpijski program „TOKIO 2020“ Olimpijski komitet Srbije i u narednom olimpijskom ciklusu nastavlja sa primenom i daljim razvijanjem koncepta direktnog finansiranja programa najboljih sportista i timova u Srbiji, sa idejom da se u kontinuitetu obezbede optimalni uslovi za njihove pripreme i takmičenja tokom ciklusa, a sve u cilju stvaranja što većeg broja kandidata za vrhunske rezultate na sledećim Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine.

Sportisti u individualnim sportskim granama stiču status kategorisanih sportista OKS ispunjavanjem nekog od usvojenih kriterijuma za kategorisanje, čime ostvaruju pravo na učešće u olimpijskom programu „TOKIO 2020“ i podršku u realizaciji njihovih individualnih programa. Aktuelnu listu kategorisanih sportista možete preuzeti ovde.

Po istom principu, kategorisanje u timskim sportskim granama vrši se na osnovu usvojenih kriterijuma za kategorizaciju ekipnih sportova u okviru programa „TOKIO 2020“. Listu kategorisanih ekipnih sportova u okviru programa „TOKIO 2020“ možete preuzeti ovde.