Programi OKS

Sportski programi predstavljaju najznačajnije polje delovanja Olimpijskog komiteta Srbije. Ovi programi namenjeni su najboljim sportistima Srbije u seniorskom i mlađim uzrasnim kategorijama i u individualnim i u ekipnim granama sportova.
Kroz ove programe naši najbolji sportisti sprovode pripreme, nastupe na takmičenjima, dobijaju odgovarajuću medicinsku i zdravstvenu zaštitu, nabavljaju neophodnu sportsku opremu i rekvizite i angažuju osobe iz svog stručnog okruženja. Pored toga, kroz sveobuhvatni koncept ovih programa, sportisti dobijaju kontinuiranu podršku u svom sportskom i životnom razvoju, kao i brigu o njihovim potrebama, a sve u cilju ostvarivanja najboljih sportskih rezultata.
Svi programi usmereni su ka jednom cilju, a to je najbolji mogući nastup naših sportista na Olimpijskim igrama.