Komitet Pjer de Kuberten

Naš Komitet “Pjer de Kuberten” osnovan je 1996. godine i deo je Olimpijskog komiteta Srbije, kao što je Međunarodni komitet “Pjer de Kuberten” deo Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Osnovni ciljevi Komiteta “Pjer de Kuberten” Olimpijskog komiteta Srbije:

  • da javnost Srbije upoznaje sa delom, životom i idejama osnivača olimpijskog pokreta, najmasovnijeg pokreta na našoj planeti, barona Pjera de Kubertena;
  • da promoviše i širi olimpijske ideje;
  • da u saradnji sa državnim organima i svim institucijama društva širi sportsku kulturu i ističe moralne, zdravstvene, građanske, vaspitne i druge vrednosti sporta;
  • da doprinosi fizičkim i sportskim aktivnostima koje počivaju na olimpijskim normama, da se bori za čistotu sporta i negovanje olimpijskog duha – onako kako ih je pre više od jednog veka trasirao baron Pjer de Kuberten.

Sedište: OKS, Generala Vasića 5, Beograd.