Stalna sportska arbitraža OKS

Stalna sportska arbitraža pri Olimpijskom komitetu Srbije osnovana je u cilju nezavisnog, nepristrasnog, samostalnog  i kompetentnog arbitražnog rešavanja sporova u sportu.

Pravni osnov za delovanje Stalne sportske arbitraže Olimpijskog komiteta Srbije proizilazi ne samo iz pozitivne međunarodne prakse u sportu, koja teži da se sudovi rasterete rešavanja sporova u sportu i želje da se na navedeni način potvrdi autonomija sporta i stvore uslovi za kompetentno rešavanje sporova u sportu, već i iz pozitivnih propisa u Republici Srbiji, a konkretno Zakona o arbitraži (Službeni glasnik RS 46/2006) i Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS 24/2011 i 99/2011) koji u odredbama člana 51. stav 1. i člana 105. stav 2. tačka 1. utvrđuje nadležnost Olimpijskog komiteta Srbije odnosno stalnog arbitražnog suda obrazovanog pri Olimpijskom komitetu Srbije da rešava sporove u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima.

Stalna sportska arbitraža OKS deluje takošto rešava sporove i sporne odnose vezane za sport kroz:

 • posredovanje među stranama u sporu i promovisanje posredovanja kao načina rešavanja spornih pitanja
 • arbitražu u sporovima
 • davanje preporuka i mišljenja na zahtev OKS i članova OKS

Nadležnost stalne sportske arbitraže

Pravilnikom o Stalnoj sportskoj arbitraži OKS utvrdjena je nadležnost stalnog sportskog arbitražnog  suda pri Olimpijskom komitetu Srbije da posredovanjem i odlukama:

 • rešava sporove između članova OKS koji nastanu u ostvarivanju članskih prava obaveza i odgovornosti u OKS
 • rešava sporove između člana OKS i OKS koji nastanu u ostvarivanju članskih prava obaveza i odgovornosti u OKS
 • rešava sporove između dva člana OKS koji se odnose ili se mogu odnositi na ostvarivanje ciljeva i zadataka OKS
 • rešava sporove koje joj povere nacionalnih sportski savezi
 • rešava sporove koje joj povere sportske organizacije i asocijacije članovi nacionalnih sportskih saveza koji su članovi OKS
 • rešava sporove u drugim slučajevima predviđenim  aktima OKS
 • rešava sporove za koje je aktima člana OKS utvrđena nadležnost SSA
 • rešava sporove između članova SSA u kojima je nadležnost SSA utvrđena ugovorima ili arbitražnom klauzulom, uključujući i imovinske sporove o pravima kojima stranke slobodno raspolažu, osim sporova za koje je određena isključiva nadležnost suda.

 

 1. Organizacija i sastav stalne sportske arbitraže
 2. Pravila postupka i merodavno pravo
 3. Troškovi postupka pred stalnom sportskom arbitražom
 4. Pravilnik o stalnoj sportskoj arbitraži
 5. Načelna mišljenja

Kontakt stalne sportske arbitraže OKS:

Adresa:  Generala Vasića 5, Beograd
Telefon: 011/3671-574
Faks: 011/3671-887
E-mail: vladimir.vukicevic@oks.org.rs