COVID-19 protokol Olimpijskog komiteta Srbije

Dopisom Olimpijskog komiteta Srbije od 31. marta 2020. godine, svi nacionalni granski sportski savezi sa programa letnjeg izdanja Olimpijskih igara su informisani da je došlo do odlaganja Olimpijskih igara u Japanu, usleg globalne pandemije uzrokovane virusom SARS – Corona 2.

Nakon sporazuma između MOK – i Organizacionog komiteta Olimpijskih igara TOKIO 2020, XXXII letnje Olimpijske igre odložene su za period između 23. jula i 8. avgusta 2021. godine.

Međunarodni olimpijski komitet i Organizacioni komitet Olimpijskih igara TOKIO 2020, razmatraju održavanje Olimpijskih igara u postojećim uslovima kroz nekoliko različitih scenarija do početka održavanja Olimpijskih igara.

Razvijena su 4 scenarija za informisanje o pretpostavkama planiranja i protivmere za Olimpijske igre. U ovom trenutku MOK smatra da će “Osnovni slučaj – Learning to live with it” najverovatnije ostavariti i da će biti u fokusu dalje razrade scenarija.

CILJEVI

Cilj ovog Protokola je da postavi medicinski i operativni okvir koji će članovi Misije OKS poštovati, kako bi se osigurala bezbednost svih učesnika, a koji treba da pokrije biološku sigurnost svih učescnika, higijenu, testiranje i medicinsko upravljanje u datim okolnostima.

Da bismo umanjili rizik od Covid 19 infekcije, potrebno nam je temeljno planiranje i čvrst set smernica/protokola. To će biti važno i zahtevaće doslednu primenu, vođenu stručnom podrškom, a u velikoj meri ćemo se oslanjati na saradnju, ponašanje i razumevanje sportista, timova, trenera, lekara, zvaničnika, tehničkog osoblja, tačnije svih članova Misije OKS.

Zbog stalnog menjanja znanja o Covid 19 infekciji, ovaj protokol će se razvijati i redovno ažurirati. Lokalne vlasti Japana za javno zdravlje stanovništva, mogu zahtevati i strožije mere od trenutno navedenih u ovom protokolu, što će možda biti tema dalje rasprave i razrade protokola.

Preventivne epidemiološke mere članova Misije OKS pred polazak na Olimpijske igre

Osnovna činjenica sa kojom moraju biti upoznati svi članovi Misije OKS (sportisti, treneri, zvaničnici, tehničko osoblje…) je da njihov odlazak na Olimpijske igre ne zavisi samo od ostvarene olimpijske kvalifikacione norme/kvote, već i potrebe da budu zdravi i negativni na Covid 19 infekciju (SARS – Corona 2 virus).

Obavezne mere ponašanja tokom celog procesa – pred odlazak/tokom trajanja/period povrtka sa Olimpijskih igara

 • Nošenje maski u svim situacijama gde postoji mogućnost dolaska u kontakt sa drugom osobom
 • U slučaju kontakta sa drugom osobom, obavezno održavanje fizičke distance od 1,5 do 2 metara
 • Redovno i temeljito pranje ruku sa vodom i sapunom, minimum 20 sekundi
 • Izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta
 • Praćenje dobre respiratorne higijene – pokrivanje usta i nosa savijenim laktom prilikom kašljanja ili kijanja
 • Upotreba sredstava za dezinfekciju ruku na bazi alkohola
 • Izbegavanje boravka u zatvorenom prostoru gde boravi veći broj ljudi
 • Čišćenje opreme za trening/takmičenje pre i posle individualne upotrebe, korišćenje zasebnih peškira i flašica za vodu
 • Izbegavanje javnih mesta i javnih prevoza
 • Tuširanje u smeštaju pre i posle treninga i takmičenja
 • Ukoliko se ne osećate dobro (npr. groznica, kašalj, bol u grlu, otežano disanje…), obavezno stupiti u kontakt sa imenovanim lekarom nacionalnog granskog sportskog saveza koji će stupiti u kontakt sa dežurnim lekarom formirane Radne grupe OKS za praćenje svih aspekata Covid 19 infekcije na sportiste i članove Misije OKS.

Obavezne mere pred polazak na put

Testiranje na prisustvo Covid 19 infekcije pred polazak na Olimpijske igre.

ProceduraVremeVrsta procedure
1. test2 dana pred polazak na Olimpijske igrePCR test ili ELISA test (IgM, IgG antitela)
2. test7 dana pred polazak na Olimpijske igrePCR test
3. test3 dana pred polazak na Olimpijske igrePCR test

Primer satnice testiranja

Datum polaska: 19. jul 2021.

ProceduraVremeVrsta procedure
1. test7. jul 2021.PCR test ili ELISA test (IgM, IgG antitela)
2. test12. jul 2021.PCR test
3. test17. ili 18. jul 2021.PCR test

Testiranje na prisustvo Covid 19 infekcije po dolasku u Japan

 • Testiranje po sletanju na Narita/Haneda aerodromu
 • Testiranje po ulasku u Olimpijsko selo
 • Testiranje pred svaki trenažni/takmičarski nastup na olimpijskim objektima
 • Testiranje po povratku za Beograd

 

 

Predtakmičarsko ponašanje za prevenciju Covid 19 infekcije

 • Poželjno je 4 nedelje pred polazak na put ustanoviti jedan vid izolacije
 • Izolacija može značiti, živeti u uobičajenim životnim uslovima, sa ograničenim socijalnim kontaktom sa spoljašnjim okruženjem
 • Sportisti/timovi mogu se takmičiti/trenirati tokom ovog perioda, sa obaveznim poštovanjem mera koje su napomenute u tački 1. ovog protokola
 • Poseban akcenat staviti na ograničen kontakt sa osobama koji nisu članovi tima (porodica, familija, prijatelji, novinari, mediji i slično), kako individualnog tako i timskog, ograničavajući broj osoba koje su u kontaktu sa osobama koje će učestvovati na Igrama
 • Poželjno je održavanje završnih priprema po principu balona, gde bi se sprovele zajedničke pripreme svih sportista nacionalnog granskog sportskog saveza koji će učestvovati na Igrama
 • Poželjno je za sportiste koji žive/treniraju u inostranstvu da završne pripreme sprovedu sa ostatkom ekipe iz svog sporta po principu balona, gde je to moguće. A ukoliko nisu u mogućnosti da učestvuju u zajedničkim pripremama, da se pridržavaju tačke 1. ovog protokola, uz napomenu da svakako pred put moraju da prođu proceduru testiranja koja je napomenuta kroz tačku 2. protokola

Obavezni zdravstveni pregledi sportista u Zavodu za sport i medicinu sporta

 • Važna je zdravstveno – preventivna mera (nije epidemiološka) je obavezan zdravstveni pregled sportista pred odlazak na Olimpijske igre
 • Pregledi treba da se urade najkasnije mesec dana pred prvi polazak delegacije, tačnije do 15. juna 2021. godine
 • U periodu od 15. juna do 15. jula, u saradnji sa doktorima nacionalnih granskih sportskih saveza, radiće se monitoring ostvarenih rezultata pregleda, kako bi svi sportisti na Igrama učestvovali potpuno zdravi i sanirali eventualno postojeće povrede
 • Sportisti koji su imali/preležali Covid 19 infekciju, neophodno je da imaju obavezni zdravstveni pregled koji nije stariji od mesec dana. Tačnije, moraju da urade obavezni zdravstveni pregled u periodu između 15. maja i 15. juna 2021. godine.
 • Ovo je veoma važno zbog udaljenih zdravstvenih posledica koje potencijalno može da nosi ova infekcija, a naročito na obolelima koji su imali neku formu zapaljenja pluća i zapaljenja srčanog mišića.
 • Sportisti koji su imali/preležali Covid 19 infekciju, trebalo bi da se na sajtu Olimpijskog komiteta Srbije (odeljak COVID 19 PROTOKOL OKS) upoznaju sa preporukama Zdravstvene komisije OKS u vezi obavljenih pregleda pred povratak u trenažni/takmičarski proces.
 • Zdravstvena komisija OKS će u najskorije vreme objaviti nove preporuke za sadržaj obaveznog medicinskog pregleda.

 

 

Procedura međunarodnog putovanja prema Japanu

 • Prilikom okupljanja na aerodromu „Nikola Tesla“ sve osobe treba da se pridržavaju tačke 1. ovog protokola, koja se odnosi na obavezne mere ponašanja svih članova Misije OKS
 • OKS će u narednom periodu raditi na umanjivanju rizika od zaražavanja kroz obezbeđivanje sledećih mera:
  • Poseban/odvojen check in proces na aerodromu za sve osobe koje čine Misiju OKS
  • Poseban/odvojen deo na aerodromu prilikom ukrcavanja u avion na aerodromu “Nikola Tesla”
  • Poseban/odvojen fast line prilikom prelaska “Security zone” na međunarodnim aerodromima – Istanbul/Pariz/Doha
  • Poseban/odvojen deo za odmor prilikom pauze između dva leta na međunarodnim aerodromima – Istanbul/Pariz/Doha
  • Grupisanje članova Misije OKS u okviru aviona na istom letu
  • Izbegavati prodavnice, restorane i sve druge delove aerodroma na kojima može doći do formiranja gužve.

Procedura u slučaju pojave simptoma Covid 19 infekcije

Svako ko učestvuje na takmičenju (pripremama) i razvije bilo koji simptom koji ukazuje na potencijalnu virusnu infekciju, uključujući Covid 19, mora se odmah izolovati u svom smeštajnom kapacitetu i kontaktirati predstavnike medicinskih službi, za dalja uputstva i ispitivanja. Sprovode se mere za koje nalažu zakonske procedure nadležne države (u ovom slučaju Japana).

Ključni pokazatelji virusne infekcije, uključujući Covid 19 su:

 • Visoka temperatura
 • Suv kašalj
 • Umor
 • Upala grla
 • Curenje ili zapušen nos
 • Gubitak osećaja mirisa/ukusa

U slučaju pojave ovih simptoma, okvir procedura koje i trebalo principijelno da se poštuju su:

 • Pojedinac bez odlaganja ima obavezu da kontaktira lekara tima/Misije/zaduženu osobu tima za Covid 19
 • Lekar tima/Misije/zadužena osoba tima za Covid 19 ima obavezu da prijavi simptome pojedinca nadležnoj instituciji Organizacionog komiteta Olimpijskih igara Tokio 2020
 • Ako se simptomi smatraju pokazateljima moguće Covid 19 infekcije, PCR test organizuje medicinski deo Organizacionog komiteta Igara, putem akreditovane laboratorije za sledeće osobe:
 1. pojedinac koji ima simptome
 2. osobe koje su smeštene u istoj sobi – u slučaju da pojedniac deli sobu sa drugim članom tima
 3. Bliske kontakte sa kojima je pojedinac koji ima simptome provodio vreme
 • Izolacija za pojedinca koji ima simptome, osoba koje su smeštene u istoj sobi i bliskih kontakata
 • Povećana mera predostrožnosti i socijalno distanciranje od strane svih preostalih članova delegacije tima/Misije, posebno svih bliskih kontakata, dok se čekaju PCR testovi gore navedenih osoba
 • Testirani pojedinci ostaće izolovani dok se ne vrate rezultati ispitivanja

Ukoliko se PCR testiranje pokaže negativnim, mogu izaći iz izolacije, ali se moraju pridržavati mera koje se definišu sa lekarom tima/Misije, odnosno u skladu sa regulativama nadležne države.

Ukoliko se PCR testiranje pokaže pozitivnim za pojedinca i/ili bliske kontkte, te osobe se moraju pridržavati sledeće procedure:
1. Hospitalizacija
2. Neposredna izolacija – koji odredi Organizacioni komitet Igara (objekat za izolaciju)
3. PCR ponovno testiranje radi verifikacije pozitivnog rezultata

Bliski kontakti osoba pod rizikom infekcije (to je osoba koja je provela sa pozitivnom osobom namanje 15 minuta kumulativno licem u lice u roku od 24 sata ili 2 sata u istoj sobi/prostoriji) takođe će biti podvrgnuti PCR testiranju, a dok se ne vrate rezultati, pridržavaće se sledećih mera:

 • Pažljivo će pratiti svoje stanje i simptome Covid 19 infekcije
 • Biće smešteni i izolovani u jednokrevetnoj sobi
 • Neće im biti dozvoljeno korišćenje zajedničkih prostorija (sobe za sastanke, fitnes prostorije, restorani, socijalni delovi smeštajnih kapaciteta i sl)
 • Obroke će imati u svojim sobama i ne smeju da napuštaju smeštaj osim tokom treninga/takmičenja, uz strogo održavanje socijalne distance i ograničavanje svih nepotrebnih kretanja van kontrolisanog okruženja

 

 

Formiranje Radne grupe OKS

Izvršni odbor Olimpijskog komiteta Srbije je na svojoj I sednici, održanoj 25. decembra 2020. godine, formirao Radnu grupu za praćenje svih aspekata Covid 19 infekcije na sportiste i članove Misije OKS, a koja će biti glavno savetodavno telo Izvršnom odboru OKS i nacionalnim granskim sportskim savezima po pitanju ove infekcije. Ova radna grupa će praviti redovne koordinacione sastanke sa sledećim ciljevima:

 • Da se na adekvatan način smanjio rizik od zaražavanja Covid 19 infekcijom
 • Da sportisti koji su imali/preležali Covid 19 infekciju, imaju adekvatan povratak u trenažni/takmičarski proces
 • Da se skrene pažnja na poštovanje predloženog protokola, koji će. u zavisnosti od epidemiološke situacije, moguće pretrpeti i promene i prilagođavanja.

 

 

Radna grupa Olimpijskog komiteta Srbije

 • Prof. dr Tanja JOVANOVIĆ – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Doc. dr Verica JOVANOVIĆ – Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović – Batut“
 • Doc. dr Ivana MILOŠEVIĆ – Klinika za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Prof. dr Darko ANTIĆ – Klinika za hematologiju Kliničkog centra Srbije; Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Prof. dr Dragan RADOVANOVIĆ – KBC „Dr Dragiša Mišović“; Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Predsednik Zdravstvene komisije OKS
 • Dr Stevan SIKIMIĆ – Vojnomedicinska akademija; član Zdravstvene komisije OKS
 • Dr Nikola ČIKIRIZ – Vojnomedicinska akademija; član Zdravstvene komisije OKS
 • Dr Tijana ŠTAJNER – Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu; sekretar Radne grupe

 

Preuzmite COVID-19 protokol Olimpijskog Komiteta Srbije

 

Na OVOM linku možete preuzeti upitnik za sportiste koji su bili inficirani, ili sumnjaju da su bili inficirani virusom COVID-19, i ulaze u proces oporavka.

 

Na OVOM linku možete pronaći preporuke zdravstvene komisije OKS za povratak u trenažni proces nakon oporavka od infekcije virusom COVID-19.

 

Na OVOM linku možete pronaći Knjigu pravila za sportiste i službena lica koja opširno govori o pravilima ponašanja tokom Olimpijskih igara.

 

Otvoren je i poseban telefonski broj 062/88-01-232 putem kojeg svi sportisti mogu od dežurnih Covid lekara dobiti neophodne informacije u vezi sa COVID-19 virusom. Dežurni lekari koji će Vam biti na usluzi putem navedenog broja telefona:

 

1. Prof. dr Dragan RADOVANOVIĆ

2. dr Goran VASIĆ

3. dr Nikola ČIKIRIZ

4. dr Branislav KRIVOKAPIĆ