Intervju koji će odvojiti kandidate koji su dobili određenu poziciju od onih koji na tome još rade

Koja je svrha sledećih informacija?

Kada imate neki intervju / sastanak, vi ste u igri; vi ste u trci i svako
računa na rezultat. Kao i u sportu, kada trenirate, možete da posmatrate svoj nastup i da ga menjate i unapređujete; ako napravite grešku, možete stvar ponoviti. Ali, ako ste na takmičenju i u trci, ono što radite je završnica (finale) i vi to ne možete ponoviti. Isto važi i za intervju.

Vi ste u intervjuu, vi konkurišete za posao i v aša igra mora da bude prava. Možda ćete želeti da vežbate za intervju; želećete da predvidite šta će vas pitati, onako kao što vi poznajete vaše takmičenje na borilištu. Što ste bolje pripremljeni i što više vežbate, biće vam bolji nastup.

Sledi nekoliko stvari koje treba razmotriti vezano za intervju.

Pre intervjua

• Istražiti: delatnost, kompaniju, ispitivača, čak i konkurenciju (kompanije)
• Napraviti spisak pitanja koja će pomoći u proceni ako želite posao
• Napraviti spisak sportskih i ostalih dostignuća i kako su oni povezani sa poslom. Ljudi vole da znaju da završavate posao i kako to može da se primeni na njihove potrebe. Kao sportista, možda treba da prevedete svoja dostignuća.
• Dobro vladajte svojim CV (biografijom), jer će osoba koja vas ispituje većinu pitanja bazirati na tome.

Za vreme intervjua

• Pažljivo slušajte šta pitaju i v rebajte prilike koje možda možete da iskoristite
• U svoje odgovore uključujte dostignuća/rezultate koji mogu da potpomognu ono što se traži od vas
• Budite svesni ne-verbalnih znakova ispitivača i vas samih (npr. odeća, frizura, držanje, interesovanja itd.). Ono što izgovarate je samo deo intevjua.
• Otkrijte što je više moguće informacja o poziciji (radnom mestu) pre nego što odete u detalje o vama samima, tako da možete da se predstavite sa onim što najviše vredi u tom smislu
• Uvek odgovarajte u pozitivnom tonu i ne pričajte o prethodnim poslodavcima u negativnom tonu
• Postavljajte pitanja: dobro se upoznajte sa kompanijom i poslom.

Posle intervjua

• Sumirajte ključne stvari i analizirajte kako mislite da ste posao obavili i zašto
• Pitajte koji su sledeći koraci
• Dogovorite datum i vreme vašeg sledećeg susreta sa njima
• Odmah pošaljite pismo zahvalnosti