Komisija za međunarodnu sportsku saradnju

Predsednik Komisije za međunarodnu sportsku saradnju – Ivan MRKIĆ

 

Komisija za međunarodnu sportsku saradnju – 

  • prati ostvarivanje ciljeva OKS na međunarodnom planu i priprema odgovarajuće materijale za potrebe OKS;
  • sarađuje sa međunarodnim vladinim i ne-vladinim sportskim organizacijama i institucijama, prati njihov rad i regulativu koju donose ove institucije;
  • upoznaje OKS sa radom i dostignućima međunarodnih i sportskih organizacija;
  • ostvaruje uvid u aktivnosti članova OKS na međunarodnom planu;
  • priprema stavove za nastupe predstavnika OKS na zasedanjima MOK-a i drugih organizacija iz čiji je OKS član i prati njihovo sprovođenje;
  • vrši druge poslove u okviru aktivnosti OKS na međunarodnom planu.

 

SASTAV KOMISIJE ZA MEĐUNARODNU SPORTSKU SARADNJU
 Ivan MrkićPredsednik
1 Vladimir MarićČlan
2 Goran ĐokovićČlan
3 Nemanja MarijanČlan
4 Vukašin StošićČlan
5 Milan OkanovićČlan
 6Marko VukovićČlan
 7Aleksandra KovačČlan
 Miloš MilenkovićSekretar