Komisija za programska pitanja

Komisija za programska pitanja

Predsednik komisije za programska pitanja  – Dragan JOVIĆ.

Komisija za programska pitanja

  • Priprema nacrte programa i prati njihovo izvršavanje iz nadležnosti Izvršnog odbora;
  • razmatra pitanja vezana za stanje i unapređenje stručnog rada u sportu u saradnji sa odgovarajućim stručnim telima članova OKS i stručnim institucijama;
  • priprema programe usavršavanja sportskih stručnjaka, u okviru nadležnosti Izvršnog odbora;
  • daje mišljenje o kandidovanju Srbije za organizatora Olimpijskih igara, Mediteranskih igara i drugih odgovarajućih takmičenja;
  • priprema predloge za razrešavanje aktuelnih problema sa nadležnim državnim organima i obavlja druge zadatke koje joj poveri Izvršni odbor.

 

SASTAV KOMISIJE ZA PROGRAMSKA PITANJA
Dragan JOVIĆPredsednik
1dr Pavle JOVANOVČlan
2Aleksandar BOLIĆČlan
3Nenad MIHAILOVIĆČlan
4Nenad KRSTIĆČlan
5Dejan SAVIĆČlan
6Miloš ĐUKIĆČlan
7Dragan DONEVIĆČlan
8Milorad DOKMANACČlan
9Edin ZUKOVIĆČlan
10Dejan BOJOVIĆČlan
Mikio FUKUDASekretar