Načini za efikasno učenje

Koja je svrha sledećih informacija?

Podaci koji slede će pomoći sportistima da istraže aktivne načine da efikasno
stiču znanje. Ako ste u stanju da započnete korišćenje i vežbanje aktivnih
metoda učenja od samog početka – na ovaj način, sposobnost/razumevanje će
postati automatski, normalan deo vaše rutine učenja.

Osnovne sposobnosti

Sumiranje tematike na kraju svakog modula, teme ili poglavlja: Ovo će vam
pomoći da jasno razmišljate o informacijama i da steknete bolje razumevanje
uključenih koncepata. To će vam takođe omogućiti brz pregled obrađenih
informacija. Možete da napravite rezime kao i listu ključnih elemenata koji
mogu da se ostave po strani radi dalje eventualne revizije. Razmišljajte i o
upotrebi mentalne mape i pregleda u obliku dijagrama.

Aktivno čitanje: Veliki deo vašeg čitanja treba da uključi i neke dodatne
aktivnosti kao što su pisanje napomena, podvlačenje ili isticanje teksta. Možete
da razmislite i o brzom čitanju kako biste dobili opšti pregled pre nego što
počnete da čitate reč po reč. Ako imate nacrt teme ili modula, može biti
korisno da postavite sebi pitanja na koja možete da odgovarate dok čitate.

Koristiti crteže-dijagrame : za mnoge sportiste, upotreba dijagrama ili
vizuelnih pomoći veoma je korisno oruđe koje pomaže učenju i pamćenju. Što
je nešto više vizuelno, to može biti efikasnije oruđe za učenje.
Govorite stvari glasno: svaki put kad prelazite materijal, vi polažete
informacije u vašu dugoročnu memoriju. Glasno preslišavanje, kroz pređeni
materijal kao i razgovor sa ljudima kao npr. nastavnikom, predavačem, ostalim
studentima i prijateljima o onome što učite, takođe će pomoći da utvrdite
znanje i imate jasnije razumevanje teme.

Napravite kartice sa definicijama i formulama : stavite reč ili formulu na
jednu stranu kartice, a njenu definiciju na drugu stranu. Ovaj proces može biti
koristan i za rečnik dok učite.

Aktivnosti pre čitanja

Aktivnost pre čitanja je kao da vežbate ili trenirate u vašem sportu. To vam
omogućava da se pripremite i budete spremni za nastup razmišljajući o onome
što je pred vama. Imajte pri ruci komad papira ili svesku za informacije koje će
vam trebati (formula, skrećenice, ključne reči i definicije). Korisno je i da sebi
postavljate pitanja: šta, kada, gde, zašto i kako da započnete proces shvatanja
i učenja.

Aktivnosti posle čitanja

Sakupite sve glavne elemente u sažet pregled – probajte sa mentalnom mapom
ili dijagramom, i objasnite ono što ste učili. Razgovor sa nastavnikom,
predavačem, drugim studentima ili prijateljima će tako