Obaveštenje Antidoping agencije Republike Srbije

Parallax Leaf - OKS

Antidoping agencija Republike Srbije uputila je obaveštenje sportistima u kojem ih je informisala o trenutnim preporukama i delovanjima Svetske antidoping agencije. Kako je usled pandemije koronavirusa došlo do smanjenog broja doping kontrola u svim zemljama sveta, Svetska antidoping agencija i međunarodna zajednica oslonile su se na odgovornost i poverenje sportista da će takmičenja koja uskoro dolaze biti održana u duhu fer pleja.

Antidoping agencija Republike Srbije sa sportistima podelila je pitanja i odgovore koje je Svetska antidoping agencija razvila u konsultacijama sa svojom sportskom komisijom kako bi dala informacije koje zanimaju sportiste u vreme aktuelne pandemije koronavirusom i kada se većina agencija vraća redovnom testiranju.