Odnos prema ozbiljnoj povredi

Šta je svrha sledećeg teksta?

Svrha ovog teksta je da definiše šta znači ozbiljana povreda, šta podrazumeva
za tebe kao vrhunskog sportistu i da ti pruži predloge kako da ispuniš vreme
povrede za svoj lični razvoj van sporta.

“Ozbiljna povreda“ u sportu može biti definisana kao bilo kakva nesreća,
bolest ili povreda (u kojoj je prisutna operacija) uključujuci pauzu bez
treniranja preko tri meseca. U ovom slučaju, ozbiljne povrede reprezentuju
velike poteškoće za svakog sportistu koji se suočava sa njma, ne samo zbog
psihičkog bola kroz koji prolaze i spore rehabilitacije, već i zbog promene
rasporeda i cilja kome teže dok su u sportu.

Ja sam ozbiljno povređen… kakvo je iskustvo?

Ozbiljna povreda remeti život sportiste, i dovodi u pitanje tvoj odnos prema
sportskim dostignućima, sportskom planu, svakodnevnoj organizaciji i odnos
unutar tvog tima, od saigrača do trenera. Stoga, ozbiljna povreda može biti
viđena kao tranzicija iz sportske karijere koja će promeniti način na koji gledaš
na sport. Tokom ove tranzicije možeš iskusiti osećaj besa, brige, tuge i
depresije. Kao i svaka druga tranzicija u sportu, ozbiljna povreda te može
naterati da razmisliš koje mesto sport ima u tvom životu i može ti pružiti
vreme da počneš da razmišljaš o životu posle sporta.

Ja sam ozbiljno povređen… šta da radim?

Rastući broj studija ukazuje da ozbiljne povrede mogu reprezentovati
mogućnost za sportiste da prestanu da misle na svoje sportske karijere, i počnu
planove za budućnost. Kako ozbiljne povrede zahtevaju pauzu sa treninzima i
takmičenjima, ti kao sportista imaš retku mogućnost da razmisliš šta
predstavlja karijera u tvom životu i stresu koji je možda doprino povredi.

Najviše od svega što možeš da uradiš kada prolazna povreda izazove pauzu, je
da razviješ tehnike za savladavanje stresa:

a) relaksacija
b) psihološka snaga
c) realističan cilj koji je postavljen
d) kontrolisanje negativnih misli

Ove tehnike će ti pomoći da savladaš nelagodnost povrede, dok budeš radio na
jačanju svog mentalnog sklopa. Prolazak kroz ovu fazu će ti pomoći da ojačaš
kad se vratiš takmičenju i daće ti pozitivno iskustvo u glavnim prelazima.
Tranzicija koju iskusiš sa ozbiljnom povredom bi trebalo da ti pokaže kako će
da izgleda kraj tvoje karijere, koja se smatra da je poslednja tranzicija.