Odnosi sa medijima

Koja je svrha sledećih informacija?

Naredne informacije o odnosima sa medijima su osmišljene da vam pomognu da
se organizujete radi predstavljanja medijima. To takođe uključuje savete o
pravljenju planova, organizovanju vaših misli i predstavljanju sebe u najboljem
izdanju.

Kada se radi sa medijima, uvek se treba pripremiti za intervju. Bez obzira na
okolnosti i situaciju, uvek se možete pripremiti za intervju. To možda traži
vežbanje, tako da kada završite takmičenje ili trku, i neko iz medija vam
zatraži intervju, vi ste spremni. Sledeće tačke su osnovni vodič za ono na čemu
treba da radite:

• Koga želite da dostignete?
• Šta oni misle ili znaju?
• Kakav utisak želite da ostavite?
• Kako da delujete verodostojno?
• Koja su uobičajena pitanja?

Šta raditi

Susreti sa medijima mogu da se dese u različitim vremenima. To može biti
iznenađenje, ali i ugovoren susret. Ako imate zahtev za intervju, pitajte
medije gde, kada, ko će vas intervjuisati i da li je to za novine, TV, radio itd.
Sledi 8 saveta koje treba ispoštovati tokom intervjua:

• Na vreme (ranije) izbacite ključnu poruku
• Budite sažeti
• Struktuirajte svoje odgovore – 3 stvari : 1, 2, 3
• Koristite dokaz radi podrške svakoj tvrdnji – « dobro sam trenirao tokom
par poslednjih meseci jer sam imao pomoć izvrsnog trenera »
• Dodajte nešto ekstra svojim odgovorima – « tako sam uzbuđen zbog
pobede – i takva je privilegija predstavljati svoju zemlju »
• Koristite prelazne fraze da biste se vratili na temu « i što je
najvažnije…. »
• Vodite računa o govoru tela
• Gledajte u onoga ko vas intervjuiše, ne u kameru

Šta ne raditi

Sledi nekoliko saveta da se izbegne situacija u koju su neki drugi sportiti upali i
zato se nisu najbolje predstavili:

• Ako je ikako moguće, nikada ne recite bez komentara ili nije za
javnost.
• Ponavljanje negativnosti, špekulacija i konstantno opravdavanje može
da pruži loše sliku
• Izbegavajte odgovore « da » ili « ne », žargone
• Ako u pitanju postoji tvrdnja/izjava koja dovodi u zabludu, savetujemo
da to odmah ispravite. Primer takvog pitanja : « Iako su vaše pripreme
bile prekinute, ipak ste bili u stanju da lako pobedite ». Odgovor :
« Moje pripreme nisu bile idealne ali sam imao fantastičan tim koji mi je
pomagao. Smatram da je današnje takmičenje bilo na veoma visokom
nivou. »
• Ne recite više nego što ste planirali, ne pravite velike pauze
• Ne gubite strpljenje ako vas provociraju
Kako biste se predstavili u najboljem svetlu kao vrhunski sportista uvek
pokušajte da uključite i strast i pozitivne emocije kada odgovarate na
pitanja.