Određivanje prioriteta

Koja je svrha sledećih informacija?

Određivanje prioriteta je osnovna veština koju sportisti treba da imaju kako bi
na najbolji način iskoristili sav svoj trud i rad svoga tima. To je svet vrhunskog
sportiste. To vam pomaže da potrošite svoje vreme tamo gde je najpotrebnije i
najpametije, oslobađajući sebe i svoj tim od manje važnih stvari kojima se
možete posvetiti kasnije.

Uz dobro određivanje prioriteta (i pažljivo rukovođenje manje važnim
zadacima), možete uneti red u haos, uveliko smanjiti stres, i n apredovati ka
uspehu.

Jednostavno postavljanje prioriteta

Za jednostavan početak, možete postaviti prioritete na bazi vremenskih
obaveza (rokova), ili potencijalne koristi ili profita od zadatka sa kojim se
suočavate, ili na bazi pritiska pod kojim se nalazite zbog izvršenja zadatka.

• Postavljanje prioriteta na bazi vaših vrednosti ili onoga što mislite da
treba da postignete. Bilo da je zasnovano na ličnom osećaju o nekoj
vrednosti ili se bazira na pažljivoj proceni, ona najčešće daje najbolje
rezultate. Godišnji, mesečni i nedeljni planeri su vam na raspolaganju na
ovom sajtu
• Vremenski rokovi su važni kada drugi ljudi zavise od vašeg izvršenja nekog
zadatka, a posebno kada je taj zadatak kritičan deo nekog važnog projekta.
U ovakvom slučaju, jedan mali deo vašeg truda može mnogo da doprinese.
• Takođe, možda treba da se povežete sa planovima i potrebama drugih ljudi.
To može biti vaš trener ili poslodavac. Ponekad je veoma važno da
razmotrite takve spoljašnje faktore.

Oruđe za određivanje prioriteta

Dok ovaj jednostavan pristup prioritetima odgovara mnogim situacijama u
životu, postoji i mnogo specijalnih slučajeva gde će vam biti potrebno dodatno
postavljanje prioriteta i p laniranje vremena ako želite da zaista budete
efikasni. Dajemo neke primere:

1. Matrica akcije prioriteta : ova jednostavna i brza tehnika diagrama traži da
postavite vrednost zadatka u odnosu na potreban trud za to. Čineći to, vi
možete brzo da uočite « brze pobede » koje će vam doneti značajne
rezultate u najkraćem mogućem periodu, a da izbegnete « teške poslove »
koji zahtevaju vreme a za potencijlno mali rezultat.
2. Matrica hitno/važno : slično matrici akcije prioriteta, ova matrica od vas
traži da odredite da li je zadatak hitan ili važan. Veoma često se dešava da
hitni zadaci u stvari i nisu tako važni. I često, zaista važne aktivnosti (kao
rad na vašim životnim ciljevima) nisu tako hitne. Ovaj pristup vam
omogućava da se u vezi ovoga opredelite.