Olimpijski muzej

Promocija olimpijskih vrednosti

Olimpizam je „filozofija života koja slavi i kombinuje sve kvalitete koje poseduju telo, volja i duh“. Ujedinjujući sport sa kulturom i obrazovanjem, olimpizam teži da stvori način života koji se zasniva na zadovoljstvu u fizičkom naporu i poštovanju osnovnih moralnih principa.

Olimpijsko obrazovanje je pedagoški proces sistematskog i planskog usvajanja znanja iz oblasti olimpizma i olimpijskog pokreta uopšte. Glavni ciljevi olimpijskog obrazovanja su: formiranje moralnog karaktera; uzajamno poštovanje koje podrazumeva fer-plej i nediskriminaciju na bilo kojoj osnovi; poezija, muzika i umetnost povezane sa sportom; održivost i zaštita životne sredine; fizička aktivnost i promocija zdravog načina života.

Fond sporta i olimpizma sprovodI različite programe olimpijskog obrazovanja sa ciljem da ih učesnici prihvate i primenjuju u svom svakodnevnom životu, kao i da što veći broj mališana u našoj zemlji na neposredan način, kroz druženje i igru, oseti duh olimpizma i nauči nešto više o istoriji olimpijskog pokreta i Olimpijskih igara.

Poseban akcenat se stavlja na širenje i negovanje olimpijske ideje, načela i filozofije, poštovanje fer-pleja i pravila, nenasilje u sportu, saznanja o potrebi ravnopravnosti, solidarnosti, toleranciji, razumevanju i međusobnom poštovanju u sportu bez obzira na rasu, veru, pol i naciju, zaštitu životne sredine itd.