Organizacija učenja

Koja je svrha sledećih informacija?

Važno je da isplanirate i pripremite se za obeveze prema studijama (učenju)
kada se poklapaju sa takmičenjima u sportu, i to što je ranije moguće.
Kao vrhunski sportista, treba da planirate unapred i da gradite odnose sa svim
ljudima koji vam mogu biti od pomoći. To može da uključuje vašeg trenera,
menadžera, predavača ili porodicu i prijatelje, posebno u vreme takmičenja i
putovanja na takmičenje a u vreme ispita ili semestara. Dajemo vam pregled
vrsta pitanja koja treba obraditi kada se za ovo pripremate.

Početi na vreme

Kada godina ili semestar počinje, važno je da imate potpuno jasno saznanje o
sportskim obavezama koje vas u tom periodu očekuju. Iako to može i da se
menja tokom vremena, priprema na vreme može da obezbedi da imate jasnu
predstavu o vrsti pomoći koja vam može zatrebati u sportu, od trenera ili
nastavnika.

Poznavati svoje školske/fakultetske obaveze

Čim se predmeti/časovi u semestru završe, proverite svoj raspored i uporedite
ga sa sp ortskim obavezama. Obzirom da postoje striktni rokovi do kojih se
može dobiti potpis, važno je da to dobijete što je pre moguće, kako biste
osigurali da imate vremena za sve predviđeno po svom planu rada. Vaše
sportske obaveze treba da odredi vaš trener.

Identifikovati preklapanja ili periode sa previše obaveza

Ako ste prinuđeni da propustite neka predavanja ili časove zbog svojih sportskih
obaveza, važno je da još uvek možete da prikupite sve potrebne informacije.
To može da podrazumeva istraživanje na internetu, ili nabavka beleški sa
predavanja, ili uspostavljanje drugarskih odnosa sa nekim sa predavanja kako
bi se dobila kopija. Planiranje i komunikacija je ključ uspeha.
Osigurajte da ste dobro upoznati sa očekivanjima od strane vaših profesora u
smislu učešća i mogućih zadataka. Mnoga uputstva za rad/predavanja imaju
neku svoju oznaku o oceni studenta, bilo da je to oznaka o prisustvu, učešću ili
o obavljanju redovnih zadataka. Osigurajte da ste sve to obradili i identifikujte
alternatvne opcije koje vam mogu biti na rasplaganju, uključujući : mogućnosti
da se propusti manji broj časova, sposobnost da se zadaci obave ranije/kasnije
itd.
U mnogim sportovima, najaktivniji period u godini se poklapa sa ispitnim
rokovima ili drugim rokovima. Važno je ste svesni tih problema i da istražite
alternativne opcije na raspolagaju, koje mogu uključiti : promenu datuma za
izvršenje zadataka, polaganje ispita na daljinu, itd.

Napraviti unapred kontakt

Raniji kontakt sa predavačem/nastavnikom će osigurati da su oni na vreme
obavešteni kako bi mogli da naprave neka pomeranja i izuzetke ili posebne
aranžmane za vas. Takođe je važno da dobro razmotrite ovaj proces i pokušate
da iznađete neka rešenja, a ne samo da vidite probleme. Ako ste pokazali da
ste brinuli o tome, škola ili univerzitet će biti više voljan da vam pomogne u
vašim potrebama.

Tražiti pomoć

Ne zaboravite da imate tim za podršku koji vam pomaže. To nisu samo
nastavnici i predavači nego i treneri, porodica i prijatelji.
Održavati kontakt
Održavajte redovan kontakt sa svojim timom za podršku. To će pomoći da se
izgrade dobri odnosi i da se omogući da vam oni pomažu. Budite dobar
komunikator.