Planiranje putanje karijere

Koja je svrha sledećih informacija?

Kao jednom vrhunskom sportisti, tvoj fokus je usmeren na razvoj sportskog
nastupa. Sa malo planiranja, moguće je steći ideje o opcijama za vašu karijeru
nakon sporta. Identifikovanjem zanimanja, motivacije i interesovanja, lakše je
zaintrigirati se za pravljenje planova za sopstvenu budućnost bilo u karijeri u
sportu ili nekoj alternativnoj opciji za karijeru.

Ispunite ovaj kratak kviz kako biste počeli da razmišljate o opcijama:

Moje trenutne sposobnosti

Nabrojte svoje trenute sposobnosti i kvalifikacije. To će pomoći da razmišljate
o veštinama koje možete da prenesete sa sporta na volonterski ili plaćeni
posao, o urođenim talentima itd.

_______________________________________________________

Moja trenutna interesovanja

Razmislite o stvarima koje volite, o poslovima drugih ljudi koji zvuče
zanimljivo, i delatnostima o kojima biste želeli da saznate više. Postoje brojne
web stranice o kreiranju karijere koje vam mogu pomoći da prikupite
informacije.

_______________________________________________________

Moja “lista želja” za savršen posao

Razmislite o vrsti uslova, sa kim biste radili, o odgovornostima, primanjima itd.
Možda vam može pomoći savetnik u vašoj školi ili na fakultetu. Takođe, na
internetu postoje vodiči za posao koji će vam pomoći da sumirate uslove svakog
posla.

_______________________________________________________

Moja trenutna mreža

Razmislite s kim možete razgovarati, a ko radi u domenima vašeg
interesovanja.

_______________________________________________________

Izvori

Razmislire o izvorma koje možete koristiti za dobijanje više podataka o
opcijama za karijeru. Zapamtite da postoje brojni izvori i načini da se nađe
pomoć u tom procesu, kao što je internet, savetnici, porodica i prijatelji.

_______________________________________________________

Odluke

To je ponekad težak deo planiranja vaše karijere. Dobar način da se počne je
« šta bih voleo da radim », nakon čega treba identifikovati prepreke koje mogu
sprečiti postizanje ciljeva u vezi karijere.

_______________________________________________________

Pregled planiranja karijere

Domeni za koje sam najviše zainteresovan su:

_______________________________________________________

Koje su mi za to potrebne sposobnosti/kvalifkacije/znanje/iskustvo?

_______________________________________________________

Moji planovi za integraciju sportske i poslovne karije:

_______________________________________________________