Pravljenje rasporeda

Koja je svrha sledećih informacija?

Za sportiste, imati plan i znati šta su mu prioriteti, jeste jedna stvar. Sledeće
pitanje je šta uraditi da se minimiziraju prekidi koje imate tokom dana. To su
telefonski pozivi, pružanje informacija, pitanja od drugih sportista, porodice ili
prijatelja, i ceo niz stvari koje se iznenada pojave. Nekim stvarima treba da se
odmah bavite, a neke treba da obradite.

“To ću kasnije” je dovelo do pada mnogih sportista. Nakon previše “kasnije”,
zadaci se toliko nagomilaju tako da svaki od njih izgleda ogroman. Odlaganje je
koliko primamljivo, toliko i pogubno. Najbolji način da se to pobedi je da
odredite šta zaista možete da odložite. Onda kada to odredite, možete da
planirate da izađete iz navika. Nagradite sebe za odrađeni posao, i redovno se
podsećajte na strašne posledice ako ne završite te dosadne zadatke!

Pravljenje rasporeda

Veliki deo planiranja se svodi na efikasno korišćenje sopstvenog vremena. Kada
znate šta su vaši ciljevi i prioriteti, onda treba da znate i kako da napravite
raspored koji će vas držati u liniji i zaštititi vas od stresa.

To znači poznavanje faktora koji utiču na vreme koje imate na raspolaganju za
trening, putovanje, takmičenje, učenje i posao. Vi treba da napravite raspored
ne samo zadataka po prioritetu, već treba da ostavite i vreme za prekide, kao
rezervno vreme za neočekivane događaje koji će u suprotnom proizevsti haos u
vašem rasporedu. Pravljenjem zdravog plana koji će sadržati vaše prioritete
kao i pomoći vašim ličnim ciljevima, imaćete dobitmnu kombinaciju – onakvu
koja će vam omogućiti da kontrolišete svoje vreme i držite svoj život u
ravnoteži.

Upravljanje vremenom je bitna veština koja vam pomaže da radite pod
kotrolom a u isto vreme vam pomaže da vam stres bude minimalan.
Svi bismo mi voleli da imamo nekoliko ekstra slobodnih sati tokom dana.
Shvatajući da je to nemoguće, mi treba pametnije da radimo na stvarima koje
imaju najviši prioritet i onda da napravimo raspored koji odražava naš rad i
lične prioritete.

Sa svim tim stvarima postavljenim na pravo mesto, možemo da radimo na
usmeren i efikasan način i da zaista počnemo da dostižemo ciljeve, snove i
ambicije koje su nam važne.