Prenosive veštine

Šta je svrha sledećeg teksta?

Svrha ovog teksta je da definiše koje su veštine prenosive; koje glavne veštine
mogu biti razvijene u vrhunskom sportu; i kako možeš da prepoznaš svoje
veštine, kako da ih prezentuješ efektivno na tržištu.

Šta su prenosive veštine?

Prenosive veštine (životne veštine) mogu biti definisane kao niz kvaliteta koji bi
mogli da se uvrste u bilo koji vid karijere, bez obzira gde su prvobitno stečeni.

Najučestalije prenosive veštine kod sportista su:

1) Mogućnost da pruža rezultate pod pritiskom
2) Mogućnost da reši problem
3) Mogućnost organizacije
4) Poštovanje rokova
5) Talenat da postavi i dostigne ciljeve
6) Posvećenost i motivacija.

Poslednja istraživanja takođe pokazuju da sportisti poseduju prenosive veštine
koje se odnose na tim, kao na primer da rade sa ljudima zajedno zarad
zajedničkog cilja.

Zašto je važno hitno ispitati prenosive veštine u tvojoj karijeri
posle sporta?

Bazirajući se na iskustvima velikog broja sportista koji su napustili sport,
izgleda kao da preciziranje svojih prelaznih veština omogućava da dobiju više
samopouzdanja i daje im veru da mogu biti uspešni i u drugim karijerama.
Sylviane Berthod (Švajcarska skijašica) poredi trku za spašavanje nečijeg života
– kao pomoćnik u ambulanti – sa trkom za vremena na takmičenju. Povećanje
tvoje svesti o kvalitetima dozvoljava ti da bolje savladaš stres koji nosi
tranzicija. Pored toga pomoćiće ti da povučeš korake u životu gde iste veštine
mogu biti primenjive i korisne. Zbog ovog razloga, svest o tvojih veštinama je
prvi korak ka postavljanju ciljeva u karijeri.

Ja bih voleo da ispitam moje prenosive veštine: Šta mogu da
uradim?

Da bi postigao efikasan transfer veština iz sporta u posao, sledeće aspekte
treba uzeti u obzir:

1) Nabrojati sve veštine koje su potrebne za tvoj sport
2) Probaj da identifikuješ kada i u kojim situacijama se te veštine mogu
primeniti u tvojoj budućoj karijeri.
3) Budi samouveren. Osobe sa jakim samopouzdanjem mogu da koriste
iste veštine u sportu i poslu.
4) Nađi posao koji u tebi budi entuzijazam. Motivacija u poslu je jako
važna za efikasnost prenosive veštine.
5) Budi svestan da što više autonomniji tvoj posao bude, veće su
mogućnosti da koristiš svoje prelazne veštine.
6) Biće ti lakše da prilagodiš svoje prelazne veštine u posao gde je veza
sa kolegama i supervizorima pozitivna i stimulišuća.