PRILAGOĐAVANJE PRELASKU U ŽIVOT VAN SPORTA (ZAVRŠETAK KARIJERE)

Koja je svrha sledećih informacija ?

Svrha ovih informacija je da se definiše šta je prilagođavanje tom prelasku, opisati
tipične znake lošeg prilagođavanja završetku karijere i pronaći faktore koji će
sportistima pomoći da se efikasno prilagode napuštanju sporta i toj tranziciji.
Šta je prilagođavanje prelasku u domen van sporta (prestanak karijere)
Prilagođavanje se odnosi na trud, strategiju za adaptaciju i ponekad i na teškoće koje
dolaze sa procesom završetka karijere. U stvari, završetak karijere znači da prolazite
sopstvenu duboku transformaciju, sa značajnim posledicama na svoje emocije, na
odnose sa društvenim okruženjem i na način na koji sebe doživljavate. Te promene
nameću da morate da se prilagodite na novu ulogu van sporta.

Koji su znaci lošeg prilagođavanja?

Tradicionalno, postojala je tendencija da se p restanak sportske karijere smatra
iznenadnim i naglim činom, uz koji dolaze i b olne emocije. Zaista, ako prestanak
karijere doživljavate kao traumu, veći je rizik od ozbiljnih emocionalnih posledica i krize
identiteta. U takvim slučajevima, prelazak u život van sporta može biti propraćen
sledećim znacima lošeg prilagođavanja:

a) Emocionalna bol (koju karakteriše izrazito nezadovoljstvo sobom i so pstvenim
životom, sa osećanjem depresije i bespomoćnosti, frustracuje i razočarenja)
b) Socijalna dezorijentacija (kao što je osećaj izolacije, nedostatak podrške, gubitak
društvenog statusa)
c) Disfunkcionalni doživljaj sebe (uz preterano osećanje gubitka, gubitka identiteta).

Ipak, veliki broj studija pokazuje da prestanak karijere nije neophodno iznenadno
« sečenje nožem » sa traumatičnm posledicama za vas. U stvari, ako ste u stanju da to
doživite kao proces sa postepenim fazama, umanjuje se osećaj neprilagođavanja.
Osećanja kao što je radoznalost (istraživanje novih polja) i oslobađanje (od sporta koji
više nije izvor motivacije) mogu da olakšaju vašu tranziciju.

Šta mogu da učinim da maksimalno uvećam pozitivno prolagođavanje
tranziciji ?

Kada proces tranzicije dovede do oz biljnih problema, apsolutno je neophodno da
zatražite pomoć sportskog psihologa koji će vas pratiti dok prolazite to teško iskustvo, i
pomagati uključenje u novi život posle sporta.

Evo nekoliko koraka kojima možete sebi pružiti bolje prilike za pozitivno uključenje u
život posle sporta :

1) Sami se povucite ako je to moguće. Osećanje kontrole povlačenja je mnogo jače
kada se povučete po sopstvenom izboru umesto da ste na to prisiljeni (npr. zbog
povrede ili prestanka ugovora), i ima pozitivan efekat na strategiju prilagođavanja.
2) Budite spremni da napravite planove za budućnost i za vreme sportske karijere, jer
vam to omogućava da predvidite scenario prestanka karijere i minimizirate osećaj
gubitka koji nastaje prestankom karijere.
3) Potrudite se da napravite višestruko definisani identitet, koji se ne odnosi isključivo
na vaš uspeh u sportu, nego takođe i na društvene odnose, vaše iskustvo i uspehe van
sporta.
4) Napravite zdravu mrežu podrške koja će vam pružiti ohrabrenje u procesu tranzicije i
jaku osnovu na koju možete da računate. Negujte svoja prijateljstva i društvenu
angažovanost i za vreme sportske karijere.
5) Prilagodite se uslovima i težite psihološkom miru u svojim sportskim uspesima,
padovima i neispunjenim snovima, što će ojačati vaše sposobnosti da osmislite
motivišuće projekte za budućnost.