Savladavanje situacije kada ste izostavljeni iz tima

Koja je svrha sledećih informacija?

Svrha ovih informacija je da se definiše šta je de-selekcija (izostavljanje iz
tima), ujedno opisujući razloge za to i moguće reakcije sportista u tim
okolnostima. Obzirom da je izostavljanje jedan od važnih elemenata vrhunskog
sporta i da je takmičarske prirode, možda će ove informacije označiti koje
strategije bi sportista mogao da primeni u takvim situacijama.

Šta je izostavljanje i koji su najčešći razlozi za to?

Izostavljanje nastaje kada sportisti ne budu uvršteni u tim ili program, na
osnovu odluka trećih strana (ili faktora), kao npr. trenera, sportske federacije
itd. U takvim okolnostima, sportisti privremeno gube mogućnost da se takmiče
na određenom takmičarskom nivou.

Generalno, sportisti budu izostavljeni iz razloga koji su van njihove direktne
kontrole, kao što je povreda, godine, nedostatak finansijskih sredstava, niži
nivo sportskog nastupa u poređenju sa drugim sportistima, promena trenera. Ali
ipak, isključenje ponekad može da bude i rezultat ponašanja sportiste, kao što
je nedovoljan trud i posvećenje, ili doping.

Kako obično reagujem na izostavljanje?

Ako ste isključeni zbog okolnosti koje su van vaše kontrole, onda ste posebno
izloženi emotivnoj reakciji sa kojom treba da se izborite. Vrste osećanja koja
dolaze sa izostavljanjem zavise od toga kako vi to shvatate i sebi objašnjavate.

a) Frustracija i bes su dominantne emocionalne reakcije kada osećate da ste
izostavljeni uprkos izuzetnom trudu, naporu i ličnim sposobnostima.
b) Tuga i razočarenje nastaju onda kada se usmerite na osećaj da gubite
važan deo sebe.
c) Bespomoćnost dominira kada osećate apsolutan nedostatak kontrole nad
procesom izostavljanja.
d) Krivica i stid su emocije koje nastaju kada shvatate svoju ličnu odgovornost
i nesposobnost da efikasno odgovorite na zahteve sporta i nastupa.
e) Olakšanje, konačno, može da nastane kada osećate da vas izostavljanje
oslobađa od nametnutog bavljenja sportom i otvara vam nove mogućnosti u
životu.

Kako najbolje mogu da se izborim sa izostavljanjem?

Kako biste okrenuli situaciju u svoju korist, važno je da razvijete ceo niz
strategija za borbu s tim, koje će vam pomoći i u borbi i u nastalim emotivnim
stanjima.

1) Pogledajte se u ogledalo

Strategija borbe treba da vam pruži mogućnost da nepristrasno analizirate
razloge za vaše isključenje. Svest, do koje se sigurno može doći i uz pomoć
sportskog psihologa, je jaka osnova za bolje prihvatanje razloga, kako onih van
vaše kontrole tako i realnih.

2) Lična odgovornost

Prepoznajte svoju odgovornost i lični doprinos izostavljanju. To će vam pomoći
da postignete kontrolisana osećanja i ojačate veru u svoje sposobnostri da
promenite ponašanje i uspešno se prilagodite ovoj novoj fazi u vašoj karijeri.

3) Razveselite se

Smirite se i ne žurite sa brzim odlukama (povlačenje iz sportske karijere,
promena tima ili državljanstva itd.). Umesto toga, polako počnite da pravite
spisak stvari za uraditi za sopstveno napredovanje, npr. posvetiti više vremena
kvalitetnom treningu.

4) Ugrabite priliku

Iskoristite isključenje i vreme koje vam ono donosi da preispitate načine da
napravite snažniji povratak, ili da istražite planove za svoju budućnost.
Ponekad izostanak može da bude i najbolja stvar koja vam se desila.