Sportovi na vodi

Jedrenje

Parallax Leaf - OKS

Na kongresu u Parizu juna 1894. godine izražena je želja da se nautički sportovi (veslanje, jedrenje, plivanje) uvreste u program olimpijskih sportova. Planirano je da se jedrenje uvrsti među sportove prvih modernih Olimpijskih igara 1896 u Atini, ali do toga nije doslo zbog loših vremenskih uslova. Jedrenje kao olimpijski sport prvi put je uvršteno u program Igara 1900. u Parizu. Od tada je prisutno na svim Olimpijskim igrama sa izuzetkom 1904. U početku su jedrenjem dominirali veći brodovi sa posadama od  12 članova. Počevši od 1924, a naročito od 1950 na ovamo povećao se trend dizajniranja sve manjih i manjih brodova sa manjim brojem jedriličara. Takmičenja u jedrenju na OI se organizuju u skladu sa pravilima definisanim od strane  Međunarodne jedriličarske federacije. Olimpijske trke se danas sprovode na brodovina koji su kategorisani po klasama, a prema njihovim težinama i dimenzijama.

 

Nazad na sve sportove

Sportisti Srbije: Jedrenje