Zimski sportovi

Karling

Parallax Leaf - OKS

Najstariji pisani dokument koji datira iz 1540. godine pronađen je u Škotskoj zbog čega se Škotska smatra postojbinom karlinga.

 

Šta je karling?
Najjednostavniji odgovor je: „Zimski olimpijski sport“.
Najčešći odgovor je: „To je ono kad dokoni ljudi guraju neko kamenje po ledu, a oni što ne znaju šta će sa sobom metlama čiste led ispred tog kamenja i svi viču!“
Najpribližniji odgovor: „To je sport koji se igra na ledu po kojem se gura kamenje okruglastog oblika i težine nešto manje od 20kg. Dve ekipe se nadmeću u guranju kamenja s jednog kraja terena na drugi gde se nalazi velika okrugla meta iscrtana na ledu, sa ciljem imaju što više svog kamenja najbliže centru mete.

Karling je sličan boćanju, a obzirom da je strateška igra velikog umnog napora naziva se i „ŠAH NA LEDU“.

Kako je nastao karling?
Niko ne zna tačno kako je nastao karling pa sam dozvolio sebi slobodu pretpostavke. Svi sportovi su nastali iz praktičnih potreba ljudi odnosno njihovih svakodnevnih delatnosti koje su se pretvorile u igre pod uticajem čovekove potrebe za zabavom i njegovog takmičarskog duha koji ga stalno tera da se nadmeće sa sobom i dugima.
Uzmimo da su ljudi svoje kuće i ograde gradili od kamenja, a da je naročito lepo oblikovanog kamenja bilo u jezerima i na obalama. Ako pronađete lep kamen ili kamenje na daljoj obali jezera kako ćete ga preneti do svoje kuće bez bagera i kamiona. Iznećete kamenje na obalu, sačekati da dođe zima, jezero smrzne i gurati ga preko jezera zajedno sa svojom porodicom i komšijom koji vam pomaže. Ljudska narav je „prokleta“ i stalno bi se nešto takmičila, trkala i nadmetala. Pa su tako i komšije počele da guraju kamenje brže, duže, jače…

Gde je nastao karling?
U zemljama baogatim jezerima na severu Evrope. Najstariji pisani dokument koji datira iz 1540. godine pronađen je u Škotskoj. Zbog toga se Škotska smatra postojbinom karlinga. U škotskom gradu Edimburgu se nalazi Kraljevski Kaledonijan Karling Klub (Royal Caledonian Curling Club) najstariji aktivni karling klub koji je osnovan 1838. godine pod imenom Veliki Kaledonian Karling Klub (Grand Caledonian Curling Club) i u kojem su napisana i prva zvanična pravila karlinga.
To je igra o kojoj se pisalo još u šesnaestom veku, a upražnjava se ko zna od kada. Prva ozbiljnija međunarodna takmičenja o kojima se nešto zna održana su u devetnaestom veku u Evropi i u Severnoj Americi.

Ko može da igra karling?
Možete ga igrati u svakom životnom dobu jer za bavljenje ovim sportom nije potrebna izuzetna fizička kondicija i spremnost, pa ga mogu igrati svi uzrasti, a često se dešava da jedan tim čine pripadnici i po tri različite generacije.
Oba pola ga mogu igrati pa ga tako možete igrati sa svojim momkom, devojkom, mužem, ženom…A razlog zbog čega ga mogu igrati zajedno ili u protivničkim ekipama je da, za razliku od drugih kolektivnih sportova, igra nije bazirana na veličini ili snazi učesnika. Iako navedene osobine mogu biti prednost, one nisu od presudne važnosti.
Igraju ga i osobe u kolicima Ovu igru podjednako uspešno igraju i osobe sa ozbiljnim fizičkim hendikepom. A oni imaju i svoja posebna takmičenja (Paraolimpijada i Specijalna Olimpijada).

Nazad na sve sportove

NACIONALNI SAVEZ ZA KARLING SRBIJE

Stjepana Filipovića 30, 11000 Beograd
Telefon: 064/30-721-35
Fax: 011/2652-557
E-mail: KANCELARIJA@CURLING.RS
E-mail: KARLINGSRBIJA@GMAIL.COM
Website: WWW.CURLING.RS

Sportisti Srbije: Karling