Individualni sportovi

Konjički sport

Parallax Leaf - OKS

Sistem obuke jahanja se razvijao veoma dugo. Prva evropska škola jahanja osnovana je početkom XVI veka u Napulju, nakon čega su slične škole osnovane u Versaju, Madridu i Beču. Sve ove škole bavile su se uglavnom dresurom konja, a tek u 17. veku škole jahanja u Francuskoj počinju sa sistematskom obukom jahača. Prve konjske trke su održane u Engleskoj 1174, Francuskoj 1370. i Nemačkoj 1448.

Konjički sport se na Igrama predstavio u Parizu 1900. godine sa preponskim takmičenjima, a do sledećeg pojavljivanja je sačekao Igre u Stokholmu 1912. od kada je redovno na programu svih Letnjih igara. Do 1948. godine su jahači morali biti oficiri, tako da su se takmičili samo muškarci. Ovo ograničenje je ukinuto 1951. godine i od Igara u Helsinkiju se i žene takmiče zajedno sa muškarcima. Žene su prvo uključene u dresurna takmičenja, a nakon toga postepeno i u sve ostale discipline.

EVENTING

Od tri discipline na programu Igara, najzahtevniji je svakako Trodnevni ispit spremnosti jahača i konja (Eventing) koji obuhvata ne samo dresuru i preskakanje prepona, nego i dugačke kros-kantri trke na terenu sa prirodnim ili veštačkim preprekama.

Zanimljivost

Na Igrama u Pekingu 2008. godine, kanađanin Ian Miler je u 61. godini života osvojio srebrnu medalju u ekipnom preskakanju prepona, 36 godina nakon njegovog prvog nastupa na Igrama u Minhenu 1972. godine. Time je postao nasjtariji osvajač olimpijske medalje u Pekingu.

PREPONSKO JAHANJE

Disciplina preskakanja prepona je najpoznatija disciplina konjičkog sporta priznata od strane međunarodne Konjičke federacije (FEI) gde se muškarci i žene takmiče ravnopravno kako na individualnim tako i na ekipnim takmičenjima. Takmičar ima za cilj da u što kraćem vremenskom periodu bez kaznenih poena savlada parkur od 10 do 13 poena.

Trodnevni ispist spremnosti jahača i konja (EVENTING) je disciplina koja se sprovodi u tri dana i kroz:

1. dan – dresurno jahanje,

2.dan – militari – oko 7 km sa fiksnim preprekama u prirodi,

3.dan – preskakanje prepona u parkuru sa padajućim elementima. Takmičar kroz sva tri dana jaše jednog konja. Disciplina za svrhu ima da pokaže usklađenost jahača i konja, fizičku i psihičku spremnost, izdržljivost i hrabrost.

DRESURA – umetnost konjičkog sporta

Veoma duga istorija dresure konja proteže se sve do antičke Grčke. Dresura kao najviši nivo treninga konja se smatra umetnošću jahačkog sporta i koristi se kao osnova za sve ostale discipline. Stari grci su pre više od dve hiljade godina primetili da je, ukoliko žele da i jahač i konj prežive bitku, neophodna potpuna harmonija među njima. Sposobnost konja da se brzo kreće sa jedne na drugu stranu, prelazak u galop ili nagla promena pravca se smatraju najvažnijim osobinama.

“Dresura se smatra za umetnost konjičkog sporta i koristi se kao osnov za sve ostale discipline. Ona je najviši izraz obuke konja“

Šta je dresura?
U modernom dresurnom takmičenju, od konja i jahača se očekuje da izvode unapred naučene serije unapred predviđenih pokreta, poznatih kao “figure” (krug, serpentina, kretnje u hodu kasu i galopu). Oni izvode ove pokrete u potpuno ravnoj, pravougaonoj areni, dimenzija 60 x 20m. Arena je oivičena niskim ogradicama duž kojih su slovima obeleženi markeri postavljeni simetrično i pokazuju gde su pokreti započeti i gde ih treba završiti i gde treba da se urade promene brzine ili vodeće noge. U svim takmičenjima, konj mora da pokaže sledeće kretnje: hod, kas i lagano galopiranje, kao i tečne promene unutar i između ovih kretnji.

Standardna formula FEI Svetskih i kontinentalnih prvenstva i Olimpijskih igara se sastoji od Grand Pri, Grand Pri Specijala i Gran Pri testova slobodnog sastava (Kjur), na najvišem nivou testova. U kjur testovima, sportista je slobodan da izabere svoju formu i način prezentacije, ali neki obavezni pokreti moraju biti uključeni. U svim ostalim testovima sportisti prate tačno preciziran program/test

Nazad na sve sportove

Sportisti Srbije: Konjički sport