Individualni sportovi

Moderni pentatlon

Parallax Leaf - OKS

Od 1912-1980. godine,  takmičenja u olimpijskom moderomi pentatlonu su održavana tokom 5 dana, dok je danas kompletno takmičenje na programu tokom samo jednog dana.

Pentatlon se na antičkim Igrama sastojao od trčanja, skakanja,  rvanja, bacanja koplja i diska.  Pobednik u pentatlonu je bio veoma cenjen i dobijao je zvanje Vicotr Ludorum. Moderni pentatlon se prvi put na programu Igara našao na inicijativu Pjer de Kubertena  u Štokhlmu 1912. godine, tada su ga sačinjavali: mačevanje, plivanje, jahanje, pucanje iz pištolja i trčanje. Po uverenju de Kubertena, ove discipline najbolje testiraju moralne kvalitete čoveka isto koliko i njegove fizičke sposobnosti, čime se jedino dobija kompletan sportista.

Od 1912-1980. godine,  takmičenja u olimpijskom moderomi pentatlonu su održavana tokom 5 dana, dok je danas kompletno takmičenje na programu tokom samo jednog dana. Takmičari skupljaju bodove tokom prve tri discipline čime se odrežuje njihova startna pozicija u poslednjim, kombinovanim disciplinama koje se sastoje od streljaštva i trčanja. Promene u programu su uvedene kako bi se povećala atraktivnost za publiku.

Laserski pištolji  su umesto tradicionalnih prvi put korišćeni na Na I Olimpijskim igrama mladih održanim 2010. godine u Singapuru. Laserski pištolji će na olimpijskim igrama biti korišćeni na Igrana u Londonu 2012. godine.

Nazad na sve sportove

Sportisti Srbije: Moderni pentatlon