SWOT analiza rešavanje problema

Koja je svrha sledećih informacija?

SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) Analiza je vrlo važna
tehnika za razumevanje svoje snage, slabosti, kao i za sagledavanje prilika i
opasnosti koje su pred vama.
Koristeći je u ličnom kontekstu, pomaže vam da razvijete svoju karijeru na
način da izvučete najbolje prednosti vašeg talenta, mogućnosti i prilika.
Ono što SWOT Analizu čini posebno snažnom, je što vam u kratkom vremenu
može otvoriti prilike iz kojih možete izvući prednosti. Takođe vam pomaže da
otkrijete i razumete vaše slabe strane, tako da možete savladati i eliminisati
opasnosti, koje bi vas inače uhvatili nepripremljene.

Da bi ste napravili SWOT Analizu, zapišite odgovore na sledeća pitanja:

Snaga (Strengths):

• Koje prednosti (na primer, veštine, obrazovanje, iskustvo) vi imate u odnosu
na druge?
• Šta radite bolje u odnosu na većinu drugih?
• Šta drugi ljudi (i posebno vaš trener ) vide kao vašu snagu?

Razmotrite ovo iz vaše lične perspektive i iz ugla ljudi oko vas. Ne budite
skromni, budite objektivni što je više moguće. Ako imate poteškoća sa ovim,
pokušajte napisati listu vaših karakteristika. Neke od njih će sigurno biti vaša
jača strana.

Slabosti (Weaknesses):

• Šta možete unaprediti?
• Šta trebate izbegavati?
• Koje stvari će ljudi oko vas najpre videti kao slabosti?

Ponovo, posmatrajte ovo iz ličnog i ugla ljudi oko vas: Da li drugi ljudi vide
slabosti koje vi ne vidite? Da li vas ostali sportisti nadamašuju u ključnim
momentima? Najbolje je da sada budete realni i suočite se sa neprijatnom
istinom što pre.

Prilike – Mogućnosti (Opportunities):

• Gde vas čekaju dobre prilike?
• Koji su interesantni trendovi kojima stremite?
Korisne prilike mogu proisteći iz:
• Promena u tehnologiji, kompaniji, tržištu, kompaniji
• Promena u državnoj regulativi koje se odnose na polje vašeg interesovanja
• Promena u socijalnim dešavanjima
• Lokalnih događaja

Dobar način za sagledavanje mogućnosti je gledanje vaših jačih strana i videti
da li se kroz njih mogu javiti određene prilike.
Takođe, možete pogledati vaše slabosti i zapitati se da li vam se otvaraju
mogućnosti tako što ćete te slabosti eliminisati.

Opasnosti (Threats):

• Sa kojim se preprekama suočavate?
• Šta rade ljudi oko vas?
• Da li se vaš posao (ili zahtevi za stvari koje radite) menja?
• Da li promena tehnologije ugrožava vašu poziciju?
• Da li vas neka od vaših slabosti ozbiljno ugrožava?

Pravljenje ove analize često može da vam osvetli put u pogledu onoga što treba
učiniti i kako prevazići probleme.

Ključne tačke:

SWOT matrica je osnova za analizu vaše snage, slabosti, mogućnosti i opasnosti
sa kojima se suočavate. Ona će vam pomoći da se fokusirate na vaše jake
strane, minimizirate slabosti i iskoristite prednosti svih prilika koje vam se
ukazuju.