II Mediteranske igre

Barselona 1955

Parallax Leaf - OKS
Zemlja domaćin: Španija
Grad domaćin: Barselona
Zemlje: 9
Sportovi: 20 sportova

Jugoslavija: Nije učestvovala.