VI zimski Evropski Olimpijski festival mladih EYOF

Bled 2003

Parallax Leaf - OKS
Zemlja domaćin: Slovenija
Grad domaćin: Bled
Datum održavanja: 25. jan - 31. jan 2003.
Zemlje: 41
Sportisti: 1242
Sportovi: 7 sportova

Program: alpsko skijanje, bijatlon, umetničko klizanje, nordijska kombinacija, hokej na ledu, skijaški skokovi, kros-kontri.

Srbija i Crna Gora: učestvuje sa 14 takmičara u četiri sporta.