I zimske olimpijske igre mladih

Insbruk 2012

Parallax Leaf - OKS
Zemlja domaćin: Austrija
Grad domaćin: Insbruk
Datum održavanja: 13. jan - 22. jan 2012.
Zemlje: 69
Sportisti: 1059
Sportovi: 6 sportova (33 disciplina)

* Mešoviti NOK timovi (Mixed NOCs Teams)

Mešoviti NOK timovi su timovi sastavljeni od sportista iz različitih zemalja, predstavnika različitih NOK-ova.  Mešoviti NOK timovi su se takmičili sa drugim mešovitim timovima, a ukoliko kada bi jedan takav tim osvojio medalju, na jarbol je podizana olimpijska  zastava i  intonirana Olimpijska himna ukoliko je medalja bila zlatna. Koncept mešovitih NOK timova je predstavljena na I letnjem YOG-u u Singapuru 2012. godine, kada su se sportisti iz različitih  zemalja takmičili za jedan tim, najčešće predstavljajući svoj kontinent.