XII Mediteranske igre

Langedok-Rusijon 1993

Parallax Leaf - OKS
Zemlja domaćin: Francuska
Grad domaćin: Langedok-Rusijon
Datum održavanja: 16. jun - 27. jun 1993.
Zemlje: 19
Sportovi: 24 sportova

Jugoslavija: ne učestvuje zbog sankcija