XIV Mediteranske igre

Tunis 2001

Osvojene medalje:
Gold Medal 3 Silver Medal 5 Bronze Medal 14
Parallax Leaf - OKS
Zemlja domaćin: Tunis
Grad domaćin: Tunis
Datum održavanja: 2. sep - 15. sep 2001.
Zemlje: 23
Sportovi: 24 sportova

Jugoslavija: učestvuje sa 150 sportista u 15 sportova, osvaja 22 medalje (3, 5, 14) i zauzima 12. mesto među zemljama osvajačima trofeja