Upravljanje vremenom

Koja je svrha sledećih informacija?

Sledeće informacije će vam pomoći da počnete efikasno da upravljate svijim
vremenom i da utvrdite ciljeve.

Veština upravljanja je esencijalna za uspešne vrhunske sportiste. Sportisti koji
tu tehniku koriste rutinski, najviše postignu, čak i pod velikim pritiskom, u svim
delovima života, od sporta do posla.
Prvo je važno da identifikujete i skoncentrišete se na najvažnije stvari. To će
osigurati da postignete najviše koristi uz ograničeno vreme koje vam je na
raspolaganju.

Koliko često pomislite da nemate dovoljno vremena tokom dana da sve
završite, od treninga i vežbi do učenja i posla ili eventualno porodice i
prijatelja? Kada znate da upavljate vremenom, onda imate kontrolu. Uspešno
upravljanje vremenom će vam pomoći da izaberete šta i kada da uradite, a ne
da radite sve po malo i da ništa u stvari ne završavate.

Probajte ovaj brzi kviz

Uputstvo: za svako pitanje, označite kolonu (nikad, retko, ponekad, često,
uvek) koja najviše važi za vas.

– Da li uspešno postavljate prioritete u vaše zadatke ?
– Da li poslove završite čim možete i ne ostavljate ih za poslednji
čas, odnosno ne tražite odlaganje ?
– Da li planirate, postavljate prirotete i liste « za uraditi » ?
– Da li smatrate da se uspešno borite sa iznenadnim preprekama ?
– Da li postavljate i redovno usklađujete svoje ciljeve ?
– Da li odvajate “svoje” vreme, vreme za sebe?
– Da li zadatke vrednujete kao npr. “važno”, “nije važno”, “bilo bi
lepo” itd.?
– Kada dobijete neki zadatak, da li ga obeležavate po važnosti i
težini izvršavanja i u skladu s tim mu odvajate potrebno vreme?
– Da li uvek sve završavate?
– Da li ste zadovoljni svojim rukovođenjem?

Kada ste obeležili odgovore na sva pitanja, dobićete uvid onih zona gde je
vašim sposobnostima upravljanja možda potrebna pažnja.

Kako biste pošeli da efikasno upravljate vremenom, treba da ustanovite
ciljeve. Kada znate gde ste se uputili, onda možete i da spoznate šta tačno
treba da uradite, i kojim redosledom. Bez ispravnog postavljanja ciljeva,
nećete najbolje iskoristiti svoje vreme i suočićete se sa konfliktnim
prioritetima.

Sportisti teže da zanemare postavljanje ciljeva van sporta jer to traži vreme i
trud. Ono što propuste da vide je da malo vremena i truda može dovesti do
ogrome uštede vremena, truda i frustracije u budućnosti.
Postaviti priopritete šta treba da se uradi je veoma važno. Bez toga, možete
raditi veoma naporno, a nećete postići rezultate koje ste želeli jer ono na
čemu radite i nije od prave važosti.

Mnogi sportisti imaju neku vrstu spiska «za uraditi». Problem sa mnogim takvim
spiskovima je što je to samo kolekcija stvari koje treba da se urade. Ne postoji
smisao i razložnost te liste i zbog toga posao koji obavljaju nije struktuisan.
Kako inače radite po toj listi – s vrha na dole, odozdo na gore, od lakših ka
težim?

Da biste radili efikasno, treba da radite na najvažnijim i najvrednije
obeleženim zadacima. Na taj način se nećete naći u situaciji da se borite da
uradite nešto jako važno u poslednji čas.