Vaša biografija

Koja je svrha sledećih informacija?

CV je blic pregled onoga šta ste i šta ste uradili i gde želite da idete. Struktura CV- se
razlikuje u svetu i može biti veoma različita od regije/zemlje do zemlje. Međutim,
postoje zajednički elementi koje vrhunski sportisti treba da razmotre kada spremaju CV.
Ono što je tipično za mnoge sportste je da se njihovo poreklo razlikuje i da je sadžaj CVa različit. Ipak, kao sportista, ne gledajte to sa lakše strane i pogledajte šta nedostaje;
pogledajte takođe šta vas čini specijalnim na terenu i procenite vrednost toga na tržištu
rada.
Važno je da istražite lokalne primere CV-a kako biste odredili odgovarajuću strukturu.
Izrazite svoju snagu i sposobnosti koje su vas napravile uspešnim u sportu, i prevedite to
u ono što je važno za vašeg poslodavca u CV-u. Prepoznajte praznine u svom CV-u koje
će vas odvesti od prepoznavanja ciljeva i sprovedite plan kako biste se postavili za
lansiranje svoje sledeće karijere.

Slede neki saveti koje treba pogledati prilikom pravljenja CV-a:

1. Bićete ocenjeni na osnovu kvaliteta vašeg CV-a, tako da dobro proverite da nema
grešaka! Čitajte svoj konačni CV i neka to i drugi ljudi čine za vas i nek vam daju
svoje mišljenje i pomoć. Vaši prijatelji, porodica i sportisti kolege mogu da daju
odličan komentar za razmišljanje pre nego što pošaljete CV potencijanom
poslodavcu.

2. Budite dosledni od početka do kraja svog CV-a

3. Budite jasni i precizni. Želite da uključite važne infoirmacije o tome ko ste, dok u
isto vreme ne želite da delite svoj život sa drugima. Osigurajte da CV odražava
vrednosti toga ko ste i ko možete da budete na tržištu rada.

4. Pružite informacije o tome ko ste kao sportista. Objasnite kako vaše sposobnosti i
karakteristike koje ste koristili da postanete vrhunski sportista mogu da se prenesu sa
terena u poslovni svet.

5. Dostignuća pokazuju šta ste uradili i šta možete da uradite. Uključite i dostignuća
koja će podržati vaše ciljeve u karijeri. Neki ljudi mižda neće razumeti kako vaši
rezultati sa borilišta mogu da se prenesu na posao. Navedite nekoliko rezultata i
povežite ih sa sposobnostima potrebnim za uspeh.

6. Obezbedite pomoć. Ponekad to može da bude teško da se prihvati, ali za sportistu, to
je jedna od stvari koja vas je napravila velikim na bojnom polju. Vas je trenirao
stručnjak i vi znate kako da usvojite ono što je za vas potrebno da pobeđujete.
Učinite isto kod pravljenja CV-a. Pokažite nacrt CV-a osobama koje su iskusne u
domenu u kome ste odabrali svoju buduću karijeru, i pitajte za iskrenu i direktnu
pomoć. Vi želite da ljudi koji vam pomažu u tome postižu isti uspeh u poslu kao što
ste vi to u sportu, i što ranije obezbedite pomoć, imaćete više uspeha.

7. Ako postoje praznine/propusti u vašem CV-u koje će vas onemogućiti da napravite
karijeru, što pre budete svesni toga, pre ćete popuniti praznine i preusmeriti vašu
karijeru.