Veština uzimanja beleški

Šta je svrha sledećeg teksta?

Svrha sledećeg teksta na temu veštine uzimanja beleški je napravljena da bi ti
pomogla oko organizacije. Tekst uključuje i predloge za razvijanje misli i način
razmišljanja, ponavljanje i organizaciju beleški najkraćim putem.

Prepoznavanje tvojih beleški

Kada se uzimaju beleške važno je da znaš jasno šta si upamtio. Sledeći predlozi
će ti pomoći kod zapisivanja:

• Za lekcije, zabeleži poglavlje, ime predavača, datum i naslov
teme na vrh stranice, i na svaku sledecu stranu broj strane i
datum.
• Za štampani materijal, zapamti bibliografske detalje koji će ti
možda trebati kasnije pri pisanju rada. Autor, tema, mesto
izdavanja, izdavač, godina izdavanja mora biti jasno napisana na
vrhu prve strane. Pored svake važne tačke ili citata,mora biti
napisano poreklo istog.

Organizacija svojih beleški

Da bi beleške bile uredne i po pravilu, treba uraditi sledeće:

• Sistematično: poređaj uredno tekst i istakni važne stvari
• Pravilno napravljen razmak da bi bilo uredno
• Koristi jednu stranu papira, drugu ostavi za dodatne informacije
• Koristi teze da izdvojiš najvažnije tačke
• Organizuj strukturu koristeći brojeve, tačke, podele, podvlačenja,
boje i zaokruživanja.

Mapa misli

Korišćenje mape misli će ti pomoći da pratiš temu rada kao i da ga lako
pregledaš kasnije. Ovde su koraci kako bi trebala da izgleda mapa misli:

• Glavna stvar ili ideja ide u centar strane, dok detalji i prateće
stvari idu okolo.
• Ove vizuelne karakteristike će pomoći pri prisećanju na
predavanje, prepoznavajući glavne tačke.
• Pomoć u svrhu ispita (pogotovo ako je podeljeno po bojama)

Posle predavanja, ponovi svoje beleške

Posle predavanja ili časa je dobro da ponoviš svoje beleške. Idealno bi bilo 10
minuta posle lekcije, ali ako to nije moguće, treba ih ponoviti taj dan na
sledeći način:

• Vodi računa da imaju smisla i da ih je lako razumeti
• Organizuj ih koristeći boju, brojeve i podvlačenje
• Dodaj tvoja lična zapažanja i komentare
• Napiši zaključak kako bi pomogao sebi pri učenju
• Dopuni sve što si propustio, pitaj svoje kolege ili predavače
• Pamti informacije koje su ti još sveže u glavi posle predavanja

Organizuj

Organizuj svoje beleške odmah nakon pregledanja. Oslobodi list tako da ima
mesta za dodatne informacije i beleške tokom prelistavanja.

Skraćenice

Koristi skraćenice kad god ti se ukaže prilika. To će ti pomoći da pohvataš šta
profesor predaje.