Komisija “Olimpijske vrednosti”

Predsednica komisije “Olimpijske vrednosti” – Nataša JANKOVIĆ

 

Komisija„Olimpijske vrednosti“ – u osnovi ima tri oblasti delovanja:

 1. masovni sport odnosno „sport za sve“
 2. fair-play
 3. kulturu i olimpijsko obrazovanje.

Ciljevi delovanja komisije obuhvataju:

 • širenje svesti o dobrobitima bavljenja sportom kroz svakodnevne fizičke aktivnosti;
 • rekreativni sport;
 • širenje ideje i  osnovnih principa fair-play i tolerancije u sportu i svakodnevnom životu,
 • organizaciju kampanja Fair play-a u  svim aspektima sportskog delovanja;
 • povezivanje sporta i kulture na svim poljima;
 • organizaciju kulturno-sportskih aktivnosti promovišući tesnu povezanost sporta i kulture;
 • edukaciju o olimpizmu i olimpijskim vrednostima;
 • saradnju sa drugim činiocima u ostvarenju ciljeva komisije.
SASTAV KOMISIJE “OLIMPIJSKE VREDNOSTI”
Natasa JankovićPredsednica
1Slobodan NikićČlan
2Zoran PančićČlan
3Dragana GolovićČlan
4Snežana Pajkić JolovićČlan
5Prof. dr Miomir KoraćČlan
Milan PavlovićSekretar