Komisija za finansijsko-materijalna pitanja

Predsednik komisije za finansijskomaterijalna pitanja – Žarko ZEČEVIĆ

 

Komisija za finansijskomaterijalna pitanja

  • učestvuje u pripremanju i izvršavanju finansijskih planova OKS;
  • razmatra i predlaže merila i kriterijume za korišćenje sredstava OKS i njihovu usaglašenost sa iznosima u finansijskom planu OKS;
  • prati materijalni položaj OKS;
  • sarađuje sa drugim radnim telima OKS.
SASTAV KOMISIJE ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNA PITANJA
Žarko ZečevićPredsednik
1Nebojša MandićČlan
2Raša RistivojevićČlan
3Slavoljub RakićČlan
4dr Nenad PutnikČlan
Gordana NovakovićSekretar