Komisija “Žene i sport”

Predsednica komisije “Žene i sport” – Milena RELJIN-TATIĆ

Komisija “Žene sport” – ima za strateški cilj masovnije učešće žena u svim oblastima sportskog delovanja u zemlji. Oblasti rada Komisije, u okviru kojih će se realizovati programski zadaci kroz konkretne akcije i aktivnosti su:

  • poboljšanje socijalnih i ekonomskih  uslova u društvu
  • razvoj sportske kulture nacije koja će omogućiti i vrednovati puno uključenje žena u sve aspekte sporta
  • obogaćenje i afirmaciju naučnih saznanja o ženskom sportu i uticaju sportskih aktivnosti na žene
  • uvođenje obaveznog učešća žena u svim odborima, komisijama i radnim telima sportskih organizacija, institucija kao i vladinih organizacija koje rukovode sportom na svim nivoima
  • postojanje finansijskih sredstava, koja će omogućiti ostvarivanje zadataka u pravcu promovisanja žena u sportu, koja se odnose na sve vladine, sportske i druge organizacije koje treba u tim zadacima da uzmu učešća.
SASTAV KOMISIJE “ŽENE I SPORT”
Milena Reljin TatićPredsednica
1.Ljiljana Avramović
2.Roksanda Atanasov
3.Ljudila Medan
4.dr Ivana Bojić
5.Dragana Ivković
6.Jelena Arunović
7.Svetlana Petronijević
8.Mara Kovačević
9.Marina Filipović
10.Sonja Moro
11.Ružica Karajović-Ibročić
12.Marija Pavlović
13.Nina Micić
14.Sanja Dragičević-Babić
15.Nina Peković-Savić
Mirjana IvkovićSekretar