Naša strelkinja Zorana Arunović izabrana za člana Sportske komisije EOK-a

Parallax Leaf - OKS

Naša strelkinja Zorana Arunović danas je izabrana za člana Sportske komisije Evropskih olimpijskih komiteta (EOK) na 7. Forumu evropskih sportista koji se održava u Rimu.  

 

Zorana Arunović
foto: EOC

 

Na 7. Forumu evropskih sportista koji se održava u Rimu 6. i 7. novembra 2023. godine, izabrani su novi članovi Sportske komisije EOK-a na dvogodišnji mandat. Za četiri člana Komisije kandidovalo se trinaest sportista, od kojih su tri pozicije određene za predstavnike letnjih sportova, a jedna za predstavnika zimskih.

 

Naša strelkinja Zorana Arunović u konkurenciji 11 sportista iz letnjih sportova izabrana je za člana Sportske komisije EOK-a sa najviše osvojenih glasova. Za članove Komisije izabrani su i Aleksandra Miskovska (Slovačka, streličarstvo), Ronald Rauhe (Nemačka, kajak) i Johana Taliharm (Estonija, biatlon).

 

Nakon isteka šestogodišnjeg mandata estonskog atletičara Gerdua Kantera, za novog predsednika Sportske komisije EOK-a izabran je engleski triatlonac Alister Braunli.

Misija Sportske komisije je da predstavlja sportiste u EOK-u, zastupa njihova prava i interese, i da obezbedi da se glas sportista čuje i uzme u obzir prilikom donošenja odluka.