Preporuke zdravstvene komisije OKS

Parallax Leaf - OKS

Zaključci i preporuke Zdravstvene komisije OKS

Prateći okolnosti i razvoj epidemiološke situacije vezano za oboljenje COVID-19, Zdravstvena komisija Olimpijskog komiteta Srbije na čelu sa predsednikom Dr Draganom Radovanovićem je na sastanku održanom elektronskim putem dana 30. aprila 2020. godine donela zaključke i preporuke koje možete pronaći u produžetku teksta.

  • Tokom i posle pandemije COVID-19 infekcije, predtakmičarski pregled ima zadatak da pronađe kardiovaskularne i plućne posledice COVID-19 preležane bolesti, kao i da otkrije asimptomatske nosioce ovih bolesti.
  • Pre povratka u trenažni proces, predlaže se sledeće:

a. da se obavi testiranje na akutnu bolest (PCR testiranje) i na preležalu bolest (serološko testiranje). Svi oni koji su preležali bolest (poseduju medicinsku dokumentaciju), kao i oni koji imaju pozitivan rezultat na preležalu bolest (a nisu znali da su preležali bolest) moraju pre ponovnog otpočinjanja trenažnog procesa da obave predtakmičarski pregled, bez obzira da li poseduju još uvek važeći predtakmičarski pregled.

b. da popune epidemiološku anketu koja je predložena na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije “dr Milan Jovanović – Batut”, da bi se utvrdili relevantni epidemiološki podaci.

  • Obzirom da oko 30% pacijenata koji su imali tešku kliničku sliku infekcije COVID 19 razvija i miokarditis, predlaže se preliminarni kardiološki i plumološki pregled kod sportista koji su imali ovu formu bolesti. Sadržaj pregleda za one koji su imali srednje tešku formu bolesti podrazumeva procenu funkcije i eventualnog oštećenja kardiorespiratornog sistema: 12 kanalni EKG, kardio EHO, Holter EKGa, elektrofiziologija (po potrebi, na zahtev kardiologa), pulmološki pregled (spirometrija, saturacija krvi kiseonikom i transfer faktor pluća – test difuzije). Na osnovu rezultata ovih pregleda utvrdiće se da li sportista može da otpočne trenažni proces, a pre samog otpočinjanja treninga obaviće se test tolerancije fizičkog napora
  • Sadržaj pregleda za sportiste koji su imali blagu kliničku sliku ili su bili asimptomatski: standardni sportsko – medicinski pregled koji uključuje pored ostalog i 12 kanalni EKG, UZ srca, spirometrija i test tolerancije fizičkog napora.
  • Za sportiste koji imaju negativne testove na SARS-Corona 2, a imaju negativnu epidemiološku anamnezu može se priznati postojeći predtakmičarski pregled koji važi 6 meseci.
  • Pre otpočinjanja ponovnih organizovanih treninga neophodna je obavezna edukacija sportista, trenera, stručnog štaba i osoblja sportskog kluba. Potrebno je upoznati ih sa tačno utvrđenim postupcima i izdati uputstva (najbolje preko on-line platforme) u slučaju otkrivanja COVID-19 pozitivnog sportiste, člana stručnog štaba, pomoćnog osoblja u klubu ili člana porodice/kontakta napred navedenih.
  • Klupski doktor/odgovorno lice mora biti u stalnoj vezi sa svim sportistima preko neke od on-line platformi. Postupak u svakom konkretnom slučaju biće utvrđen na osnovu dogovora klupskog lekara/odgovornog lica i epidemiološke službe.
  • Odluku o povratku na teren posle COVID-19 oboljenja, po potebi, može se doneti konzilijarno. Stručni tim bi sačinjavali, pored klupskog lekara i epidemiologa, kardiolog, pulmolog i specijalista sportske medicine koji se bavi fiziologijom napora.
  • Preporuka je da se u stručni štab, po potrebi, uključi i psiholog, zbog podrške sportistima i članovima stručnog tima u novonastaloj situaciji.

 

Nakon sprovedenih aktivnosti usmerenih na suzbijanje svih mera prema virusu SARS-Corona 2, koristimo ovu priliku da obavestimo nacionalne sportske federacije, da ukoliko predstavnici Vaših saveza imaju potrebu da urade PCR tesiranje na SARS-Corona 2 virus (COVID 19 infekcija), to mogu da  urade u ambulanti koja  se nalazi u sklopu Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“, dr Subotića 5 – Beograd, a zakazivanje konsultacija i testiranja vrši se pozivom na telefon 060/0180242, gospodin Dejan Ivanović.