Međunarodna saradnja

Međunarodna olimpijska akademija

Evropska olimpijska akademija

ENGSO – ENGSO Youth

EOK – Komisija za kulturu i obrazovanje, EOK mladi ambasadori

MOK – Mladi lideri