II letnji Evropski Olimpijski festival mladih EYOF

Falkensvard 1993

Parallax Leaf - OKS
Zemlja domaćin: Holandija
Grad domaćin: Falkensvard
Datum održavanja: 3. jul - 9. jul 1993.
Zemlje: 43
Sportisti: 1875
Sportovi: 7 sportova

Jugoslavija: nije učestvovala.