Tradicionalne sportske igre

Cilj programa „Tradicionalne sportske igre“ je da se podsete ljudi na vremena kada su deca u odrastanju, svoje slobodno vreme koristila na otvorenom, družeći se i takmičeći se između sebe, ali i da se edukuju mladi ljudi o tome koliko je važna fizička aktivnost i razvijanje sportskog duha. Kako za tradicionalne sportske igre nije potrebna posebna infrastruktura i oprema, one se mogu igrati bilo gde i bilo kada. Pomenućemo samo neke od njih: nabacivanje potkovice, skok u dalj, bacanje kamena sa ramena, okretanje oko štapa, preskakanje jame, nošenje devojke, nadvlačenje konopca, itd.

 

„Tradicionalne sportske igre” je projekat koji predstavlja set kulturno – sportsko – edukativnih igara koje se bave promocijom olimpijskih vrednosti sa posebnim naglaskom na podsećanje na neke stare, zaboravljene sportske igre.

„Tradicionalne sportske igre“ osmišljene su tako da za njih nije potrebna posebna infrastruktura i oprema, one se mogu igrati bilo gde. Ideja je da kroz realizaciju ovog projekta nove generacije nauče da za razvijanje naklonosti prema sportu nisu neophodni posebni uslovi.

Pod sloganom „Igraj sad k’o nekad“ ovaj projekat teži ka tome, da ljude podseti na vremena kada su deca u odrastanju, svoje slobodno vreme koristila na otvorenom prostoru, družeći se i takmičeći se jedni sa drugima u tradicionalnim sportskim igrama, poput: nabacivanje potkovice, skoka u dalj, bacanja kamena sa ramena, okretanja oko štapa, preskakanja jame, nošenja jajeta, nadvlačenja konopca, „muštuluku“ i mnogih drugih.

Projekat je prvenstveno namenjen mladima školskog uzrasta, ali s obzirom na raznolike aktivnosti, projekat je zanimljiv i dostupan svim uzrastima. Projekat se realizuje u toku jednog dana, najčešće na nekoj od zelenih površina u gradu, u saradnji i nakon konsultacija sa predstavnicima lokalne samouprave.

U 2011-oj  godini projekat je realizovan u Stragarima, Kragujevcu, Šapcu, Novom Sadu i Beogradu i kroz sam projekat je prošlo više od 2000 mladih. Projekat je realizovan uz finansijsku pomoć programa „Olimpijska solidarnost“ Međunarodnog olimpijskog komiteta.