Učenici škole „Žan Zej“ iz Pariza u poseti Olimpijskom komitetu Srbije

Parallax Leaf - OKS

Olimpijsku kuću danas su posetili učenici škole „Žan Zej“ iz Pariza koji učestvuju u projektu „130 zemalja u 130 škola“ koji ima za cilj saradnju među školama iz regiona Sena-Sandeni i celog sveta. 

 

 

Tokom posete Olimpijskom komitetu Srbije, učenici su imali priliku da saznaju više o istorijatu Olimpijskog pokreta u Srbiji, našim olimpijcima, uspesima koje su oni ostvarili na Olimpijskim igrama, ali i o procesu priprema za Olimpijske igre. Takođe, prisutni su imali priliku i da vide bronzanu medalju sa OI Rio 2016 bivše košarkašice i sportske direktorke OKS, Sonje Vasić.

 

U okviru aktivnosti koje obuhvataju organizaciju Olimpijskih i Paraolimpijskih igara u Parizu 2024. godine regionalna skupština Sen-Sandeni je pokrenula projekat „130 zemalja u 130 škola“ koji ima za cilj saradnju među školama iz regiona Sena-Sandeni i celog sveta. Cilj saradnje je sprovođenje različitih aktivnosti na temu Olimpijskih igara uz primenu multidisciplinarnog pristupa u nastavi: pedagoške i sportske radionice, radionice o kulturi i istoriji Olimpijskih igara, kulturi zemalja koje učestvuju u projektu, susrete sa sportistima i stranim delegacijama, uspostavljanje kulturno-umetničkih i sportskih programa u šolama, podršku školskoj mobilnosti, uspostavljanje trajnog partnerstva među školama i mnogih drugih aktivnosti.

 

Od februara meseca 2023. godine OŠ „Vojvoda Radomir Putnik“ sprovodi aktivnosti kontinuirane saradnje sa školom „Žan Zej“ iz Pariza, koja je izabrala našu školu kao svog partnera u ovom projektu. Do sada su sproveli aktivnosti projektne nastave na temu Olimpijskih igara na časovima francuskog jezika sa učenicima 8. razreda. Aktivnosti su obuhvatale samostalne istraživačke radove učenika, osmišljene kao grupni rad, čiji je cilj sticanje opštih i jezičkih znanja u okviru nastavnog plana i program više školskih predmeta i odnose se na istoriju Olimpijskih igara uopšteno, istoriju Olimpijskih  igara u Francuskoj i u našem regionu, istoriju Paraolimpijskih igara (discipline i najznačajnije sportiste u svetu, u Francuskoj i kod nas), olimpijske sportove i u okviru izabranih sportova istoriju nastanka tog sporta, pravila igre i najznačajnije sportiste u Francuskoj i Srbiji.