Karijera posle sporta

Projekat “Karijera posle sporta” je napravljen sa ciljem da se sportistima pruže saveti i pomoć kako da pored sportskih ostvare dobre rezultate i u drugim sferama života i kako da ostvare uspešan prelaz sa sportskog na poslovni teren. Ovaj program oformljen je od strane Međunarodnog Olimpijskog komiteta i sprovodi se u saradnji sa Adecco grupom vodećom svetskom kompanijom na području rada sa ljudskim resursima.Sportisti tokom svoje karijere ulažu izuzetne napore i pokazuju veliku posvećenost, energiju i uz svoje uspehe uživaju podršku klubova, saveza i javnosti. Po završetku karijere interes javnosti opada, i polako prelaze na “normalan život”, gde su najčešće potrebna dodatna znanja i veštine.

Brojna istraživanja su pokazala da se veliki broj sportista susreće sa velikim problemom i pitanjima šta i kako dalje.

Na sledećim stranama pružamo sportistima informacije i savete kako da savladaju poteškoće sa kojima se susreću, kako da rade na sebi, kako da kombinuju sport i studije i kako da sebe pripreme za život posle sporta.

 

Edukacija

Veliki broj sportista se po završetku svojih sportskih karijera susreće sa problemom pronalaženja zaposlenja, a jedan od osnovnih razloga jeste nedovoljna kvalifikacija. Kroz ovaj program sportistima se najpre ukazuje na značaj obrazovanja i na značaj razmišljanja unapred o životu koji sledi posle sporta.Ovde možete naći savete kako da uspešno kombinujete sport i studiranje. Istraživanja su pokazala da sportisti koji istraju u zajedničkom pristupu edukaciji i sportu mnogo lakše savladavaju periode kada dožive povredu i period povlačenja iz sporta. Sportisti na taj način razvijaju samopouzdanje po pitanju svojih sposobnosti i svoje budućnosti.

Veoma važnu ulogu u životu sportista imaju treneri, koji imaju priliku da pored stvaranja sportskih šampiona, ističu značaj edukacije, planiranja za život nakon sporta i mogućnosti uklapanja različitih aktivnosti u dnevni raspored sportista. Pedagoški uticaj trenera je izuzetno važan u stvaranju kompletnih ličnosti i iz tog razloga dragoceno je da treneri spoznaju značaj ovog programa.

 

Životne veštine

U ovom delu Olimpijski komitet Srbije pruža praktične savete i uputstva kako da savladate izazove i potoškoće sa kojima se susrećeteće tokom i nakon sportske karijere. Pored nastupa na terenima, stazama, borilištima pred sportistima je izazov javnog nastupanja, suočavanja sa povredom, izostavljana iz tima. Pročitajte kako sebe možete najbolje pripremiti za sve ove situacije, kako rešavati probleme i odrediti ciljeve.

 

Zapošljavanje

Program “Karijera posle sporta” pruža direktnu pomoć svim aktivnim i bivšim sportistima u pogledu prelaska na tržište rada. Uz pomoć kompanije Adecco, kroz razgovor, intervjue i seminare, vrši se profilisanje sportista na osnovu individualnih kvaliteta, sposobnosti, želja i pruža im se podrška, kao i  smernice kojima treba da se rukovode. Na kraju sportisti ulaze u bazu kompanije Adecco uz mogućnost pronalaženja adekvatnog posla.

 

Pre nego što pređete na stubove programa, pogledajte opšte savete koji će vam biti dragoceni u vašem razmišljanju o budućem životu:

 


PLANIRANJE KARIJERE POSLE BAVLJENJA VRHUNSKIM SPORTOM

PRILAGOĐAVANJE PRELASKU U ŽIVOT VAN SPORTA

IDENTITET I SPORTSKA TRANZICIJA

PRESTANITE SA ODLAGANJEM

OSTATI PRISEBAN I KAD SE POVEĆAJU PRITISCI

TRANZICIJA IZ SPORTA U OBIČAN ŽIVOT