Zapošljavanje

Program “Karijera posle sporta” pruža direktnu pomoć svim aktivnim i bivšim sportistima u pogledu prelaska na tržište rada. Uz pomoć kompanije Adecco, kroz razgovor, intervjue i seminare, vrši se profilisanje sportista na osnovu individualnih kvaliteta, sposobnosti, želja i pruža im se podrška, kao i  smernice kojima treba da se rukovode. Na kraju sportisti ulaze u bazu kompanije Adecco uz mogućnost pronalaženja adekvatnog posla.

Što ranije se krene sa pripremama efikasniji će biti prelazak u poslovni svet.

 

 

Vaša biografija


Intervju koji će odvojiti kandidate 


Prenosive veštine


Planiranje putanje karijere


Utvrđivanje cilja


Prestanite sa odlaganjem