Održana sednica Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta

Parallax Leaf - OKS

Međunarodni olimpijski komitet danas je nastavio konsultacije sa svim akterima Olimpijskih igara Tokyo 2020. Prvi video sastanak održan je sa Međunarodnim olimpijskim letnjim sportskim federacijama dok će ostatak video sastanaka sa Nacionalnim olimpijskim komitetima, predstavnicima sportista, Međunarodnim paraolimpijskim komitetom, drugim međunarodnim federacijama i svim drugim zainteresovanim stranama biti održan tokom narednih dana. U ovom saopštenju izložena su načela uspostavljena od strane Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta pri čemu ova nadležna organizacija traži od svih zainteresovanih strana da u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti učine sve kako bi doprineli suzbijanju koronavirusa.

Čelnici Međunarodnog olimpijskog komiteta istakli su da je novonastala situacija bez presedana za ceo svet i da su svim snagama uz one koji su pogođeni ovom krizom kao i da su solidarni sa celim društvom da se učini sve da se virus zaustavi. Situacija u vezi sa širenjem koronavirusa umnogome utiče na pripremu i organizaciju Olimpijskih igara u Tokiju koje se menjaju iz dana u dan. Međunarodni olimpijski komitet ostaje u potpunosti posvećen organizaciji predstojećih Igara i napominje da sa više od četiri meseca do planetarne sportske smotre nema potrebe za drastičnim odlukama u ovoj fazi kao i da su sva nagađanja u ovom trenutku kontraproduktivna.

Međunarodni olimpijski komitet ohrabruje sve sportiste da nastave sa pripremama za Olimpijske igre najbolje što mogu. Oni tvrde da će nastaviti da podržavaju sportiste savetujući se sa njima i njihovim Nacionalnim olimpijskim komitetima pružajući im najnovije informacije koje su dostupne za sve sportiste na vebsajtu Athlete365 kao i preko njihovih Nacionalnih olimpijskih komiteta i Saveza.

MOK veruje da će mere koje preduzimaju nadležne institucije širom sveta pomoći da se suzbije širenje koronavirusa. U tom smislu, MOK je pozdravio podršku lidera G7 o kojoj je japanski premijer Abe Šinzo rekao: „Želim da se Olimpijske i Paraolimpijske Igre savršeno održe kao dokaz da će ljudska rasa nadjačati koronavirus a podršku u ovoj borbi dali su mi lideri G7“.

MOK je istakao da će nastaviti da deluje odgovorno i usaglasili su principe u vezi sa organizacijom Olimpijskih igara u Tokiju:

  1. Da će delovati tako da zaštite zdravlje svih kao i da će podržati sve akcije neophodne za suzbijanje virusa
  2. Da će osigrati interese sportista i olimpijskog sporta

Međunarodni olimpijski komitet nastaviće da prati situaciju svakodnevno. Sredinom februara osnovana je radna grupa koju čine Međunarodni olimpijski komitet, Svetska zdravstvena organizacija, Organizacioni odbor Tokyo 2020, japanske vlasti i metropolitanska Vlada Tokija.

Svrha ove radne grupe jeste da obezbedi koordinisane akcije svih uključenih strana. Misija je da se konstantno ocenjuje situacija kako bi se stvorila osnova za operativno delovanje, planiranje kao i neophodne izmene planova. Radna grupa takođe nadgleda sprovođenje različitih akcija koje će MOK i ubuduće nastaviti da prati.

Što se sastanaka planiranih za naredni period tiče, posebno Koordinacione komisije, izvršena su prilagođavanja dnevnog reda i učešća. Dok aktivnosti ostaju planirane za iste datume, učešće u Tokiju će biti redukovano  pa će tako članovi Koordinacione komisije sastanku prisustvovati putem video poziva. Isto će biti učinjeno i za sve naredne posete do daljnjeg. Svakodnevni rad svih organizacija biće nastavljen ali na daljini.

Međunarodni olimpijski komitet naglasio je da su mnogi učesnici i sportisti koji se još nisu kvalifikovali suočeni sa izazovima u vezi sa obezbeđivanjem mesta za Olimpijske igre i da je u nekim zemljama sportistima čak i teško da nastave uobičajene trenažne procese, s tim u vezi, čelnici MOK-a istakli su da su ohrabreni solidarnošću sportista, Saveza i Nacionalnih olimpijskih komiteta. Do danas je 57% sportista već kvalifikovano za predsojeće Igre dok se za preostalih 43% sportista radi na adaptiranju sistema kvalifikacija za učešće na Olimpijskim igrama u Tokiju po sledećim principima:

  1. Sve kvote koje su dodeljene do danas ostaju dodeljene Nacionalnim olimpijskim komitetima i sportistima koji su ih stekli
  2. Ostaje mogućnost održavanja zakazanih kvalifikacionih događaja gde god postoje adekvatni uslovi za sve sportiste i timove

Svako povećanje broja kvota za sportiste biće razmotreno od slučaja do slučaja u izuzetnim okolnostima i uz podrški Organizacionog odbora Tokyo 2020. Međunarodne federacije biće u prilici da daju predloge za izmene njihovih kvalifikacionih sistema na osnovu gore navedenih principa. Sve revizije sportskih sistema kvalifikacija biće objavljenje početkom aprila 2020. godine i biće saopštene svim učesnicima i organizatorima.

Predsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, Tomas Bah rekao je: „ Zdravlje i bezbednost svih onih koji su uključeni u pripreme za Olimpijske igre su naša briga broj jedan. Preduzimaju se sve mere radi zaštite bezbednosti i interesa sportista, trenera i timova podrške. Mi smo olimpijska zajednica i mi podržavamo jedni druge i u dobrim i u teškim vremenima. Upravo ta  olimpijska solidarnost nas i  definiše kao zajednicu“.