Olimpijski orden

Prema Povelji Međunarodnog olimpijskog komiteta, Olimpijski orden se dodeljuje u specijalnim slučajevima kada neka osoba svojim aktivnostima promoviše olimpijske vrednosti, ostvari značajne zasluge u svetu sporta ili pruža doprinos razvoju olimpijskog pokreta bilo putem ličnog dostignuća ili kao doprinos razvoju sporta uopšte.

 

Nosioci Olimpijskog ordena:

  • dr Mihajlo Andrejević,  član Svetske fudbalske federacije (FIFA)
  • Milan-Bata Ercegan, predsednik Međunarodne rvačke federacije (FILA)
  • Borislav Stanković, počasni član Međunarodnog olimpijskog komiteta (IOC)
  • Đorđe Perišić, generalni sekretar Jugoslovenskog olimijskog komiteta (JOK)
  • Vlade Divac, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS)