Trofej OKS – Najuspešniji sportisti

Odlukom Predsedništva, tada Jugoslovenskog olimpijskog komiteta,  JOK od 1994. godine na kraju svake kalendarske godine prilikom obeležavanja Dana OK proglašava najuspešnije sportiste.

 

Najuspešniji sportisti u izboru OKS

 

Na osnovu člana 33. stav 1. tačka 10. Statuta Olimpijskog komiteta Srbije i člana 6. Pravilnika o priznanjima Olimpijskog komiteta Srbije, Predsedništvo Olimpijskog komiteta Srbije na sednici održanoj 16. novembra 2010. godine donelo je, a Izvršni odbor na sednici održanoj 22. novembra 2012. godine izmenio je i dopunio ovaj pravilnik:

Pravilnik o kriterijumima za proglašenje najuspešnijih sportista, timova i trenera godine u sportovima sa programa OI možete pogledati ovde.